بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

بسته های آموزشی کارشناسی ارشد آزاد گروه کشاورزی سنجش تکمیلی امیرکبیر

پکیج ارشد اقتصاد کشاورزی – سیاست و توسعه کشاورزی – آزاد بسته آموزشی کارشناسی ارشد آزاد اقتصاد کشاورزی – سیاست و توسعه کشاورزی (کد ۵۰۳۹۱) به همراه آزمون های آزمایشی آنلاین پکیج ارشد اقتصاد کشاورزی – سیاست و توسعه کشاورزی […]

485000 تومان خرید پستی
بسته های آموزشی کارشناسی ارشد آزاد گروه کشاورزی سنجش تکمیلی امیرکبیر

بسته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی – اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی – آزاد پکیج آموزشی کارشناسی ارشد آزاد اقتصاد کشاورزی- اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی به همراه آزمون های آزمایشی آنلاین بسته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی – اقتصاد […]

485000 تومان خرید پستی
بسته های آموزشی کارشناسی ارشد آزاد گروه کشاورزی سنجش تکمیلی امیرکبیر

بسته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی – بازاریابی محصولات کشاورزی – آزاد پکیج آموزشی کارشناسی ارشد آزاد اقتصاد کشاورزی – بازاریابی محصولات کشاورزی با آزمون های آزمایشی آنلاین بسته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی – بازاریابی محصولات کشاورزی – آزاد شامل دروس: […]

485000 تومان خرید پستی
بسته های آموزشی کارشناسی ارشد آزاد گروه کشاورزی سنجش تکمیلی امیرکبیر

پکیج کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی – اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست – آزاد بسته آموزشی کارشناسی ارشد آزاد اقتصاد کشاورزی – اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست با آزمون های آزمایشی آنلاین پکیج کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی – اقتصاد […]

485000 تومان خرید پستی
  • دسته ها