بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

سوالات استخدامی آزمون شهرداری

خرید نمونه سوالات شغل راننده آتش نشان آزمون شهرداری جزئیات بسته نمونه سوالات شغل راننده آتش نشان آزمون شهرداری : – مواد امتحانی موجود در پکیج نمونه سوالات شغل راننده آتش نشان آزمون شهرداری : اصل دفترچه سوالات تخصصی شهرداری […]

5500 تومان خرید پستی
سوالات استخدامی آزمون شهرداری

خرید نمونه سوالات رشته کارشناس امور باغبانی آزمون شهرداری جزئیات بسته نمونه سوالات رشته کارشناس امور باغبانی آزمون شهرداری : – مواد امتحانی موجود در پکیج نمونه سوالات رشته کارشناس امور باغبانی آزمون شهرداری : اصل دفترچه سوالات تخصصی عنوان […]

5500 تومان خرید پستی
سوالات استخدامی آزمون شهرداری

خرید نمونه سوالات شغل کاردان محیط زیست آزمون شهرداری جزئیات بسته نمونه سوالات شغل کاردان محیط زیست آزمون شهرداری : – مواد امتحانی موجود در پکیج نمونه سوالات شغل کاردان محیط زیست آزمون شهرداری : اصل دفترچه سوالات تخصصی عنوان […]

5500 تومان خرید پستی
سوالات استخدامی آزمون شهرداری

خرید نمونه سوالات مسئول دفتر آزمون شهرداری جزئیات پکیج نمونه سوالات مسئول دفتر آزمون شهرداری : – مواد امتحانی موجود در بسته نمونه سوالات مسئول دفتر آزمون شهرداری : اصل دفترچه سوالات تخصصی عنوان شغلی مسئول دفتر آزمون شهرداری در […]

5500 تومان خرید پستی
سوالات استخدامی آزمون شهرداری

خرید نمونه سوالات کاردان و کارشناس روابط عمومی آزمون شهرداری جزئیات بسته نمونه سوالات کاردان و کارشناس روابط عمومی آزمون شهرداری : – مواد امتحانی موجود در پکیج نمونه سوالات کاردان و کارشناس روابط عمومی آزمون شهرداری : اصل دفترچه […]

6800 تومان خرید پستی
سوالات استخدامی آزمون شهرداری

خرید نمونه سوالات کاردان و کارشناس نقشه بردار آزمون شهرداری جزئیات پکیج نمونه سوالات کاردان و کارشناس نقشه بردار آزمون شهرداری : – مواد امتحانی موجود در بسته نمونه سوالات کاردان و کارشناس نقشه بردار آزمون شهرداری : اصل دفترچه […]

5500 تومان خرید پستی
  • دسته ها