بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

پکیج آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد سراسری گروه فنی و مهندسی

بسته آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی فرآوری و انتقال گاز – سراسری بودجه بندی ۸ مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سراسری مهندسی فرآوری و انتقال گاز آزمون های آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سنجش تکمیلی امیرکبیر بودجه بندی […]

240000 تومان خرید پستی
آزمون های کارشناسی ارشد سراسری انسانی

آزمون های آزمایشی ارشد سراسری-علوم اجتماعی-سنجش تکمیلی امیرکبیر بودجه بندی ۸ مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سراسری مجموعه علوم اجتماعی کد ۱۱۰۸ بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد علوم اجتماعی (گرایش مردم شناسی، جمعیت شناسی، جامعه شناسی، جامعه شناسی […]

240000 تومان خرید پستی
آزمون های کارشناسی ارشد سراسری انسانی

آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد سراسری رشته تاریخ بودجه بندی ۸ مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سراسری مجموعه تاریخ درس فهرست مطالب آزمون اول (۲۵% اول سرفصل) زبان عمومی و تخصصی Vocabulary, Grammar, Comprehension عربی صرف و نحو […]

240000 تومان خرید پستی
  • دسته ها