بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

بسته های آموزشی دکتری آزاد گروه فنی و مهندسی

بسته دکتری مهندسی سیستم های انرژی – آزاد پکیج آموزشی دکتری آزاد مهندسی سیستم های انرژی سنجش تکمیلی بسته دکتری مهندسی سیستم های انرژی – آزاد شامل دروس: ۱- زبان تخصصی انگلیسی ۲- تحلیل سیستم های انرژی ۳- ریاضیات مهندسی […]

585000 تومان خرید پستی
بسته های مکاتبه ای دکتری آزاد گروه انسانی

پکیج دکتری آزاد جامعه شناسی ورزش سنجش تکمیلی بسته آموزشی دکتری آزاد جامعه شناسی ورزش سنجش تکمیلی با ۴ مرحله آزمون آزمایشی آنلاین پکیج دکتری آزاد جامعه شناسی ورزش سنجش تکمیلی شامل دروس: ۱- بینش جامعه شناسی سیاسی ۲- روش […]

585000 تومان خرید پستی
بسته های مکاتبه ای دکتری آزاد گروه انسانی

بسته دکتری علوم قرآن و حدیث – آزاد پکیج آموزشی دکتری آزاد علوم قرآن و حدیث با آزمون های آزمایشی آنلاین بسته دکتری علوم قرآن و حدیث – آزاد شامل دروس: ۱- تفسیر و علوم قرآن ۲- حدیث ۳- زبان […]

695000 تومان خرید پستی
بسته های مکاتبه ای دکتری آزاد گروه انسانی

پکیج دکتری مدیریت محیط زیست گرایش اقتصاد محیط زیست – آزاد بسته آموزشی دکتری آزاد مدیریت محیط زیست گرایش اقتصاد محیط زیست پکیج دکتری مدیریت محیط زیست گرایش اقتصاد محیط زیست – آزاد شامل دروس: ۱- زبان تخصصی انگلیسی ۲- […]

345000 تومان خرید پستی
بسته های مکاتبه ای دکتری آزاد گروه انسانی

بسته دکتری مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه – آزاد بسته آموزشی دکتری آزاد مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه بسته دکتری مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه – آزاد شامل دروس: ۱- تئوریهای سازمان و مدیریت […]

695000 تومان خرید پستی
پکیج های دکتری وزارت بهداشت سنجش تکمیلی امیرکبیر

پکیج دکتری سیاست های غذایی و تغذیه – وزارت بهداشت بسته آموزشی دکتری علوم پزشکی وزارت بهداشت رشته سیاست های غذا و تغذیه پکیج دکتری سیاست های غذایی و تغذیه – وزارت بهداشت شامل دروس: ۱- تغذیه اساسی و کاربردی ۲- […]

655000 تومان خرید پستی
پکیج های دکتری وزارت بهداشت سنجش تکمیلی امیرکبیر

بسته دکتری نانوفناوری پزشکی – وزارت بهداشت پکیج آموزشی دکتری وزارت بهداشت رشته نانوفناوری پزشکی بسته دکتری نانوفناوری پزشکی – وزارت بهداشت دروس: ۱- نانو فناوری زیستی ۲- شیمی تجزیه دستگاهی ۳- زیست‌شناسی سلولی – مولکولی ۴- بیوفیزیک جزئیات بسته […]

435000 تومان خرید پستی
پکیج های دکتری وزارت بهداشت سنجش تکمیلی امیرکبیر

پکیج دکتری فیزیولوژی – وزارت بهداشت بسته آموزشی دکترای فیزیولوژی وزارت بهداشت سنجش تکمیلی امیرکبیر به همراه آزمون های آزمایشی آنلاین پکیج دکتری فیزیولوژی – وزارت بهداشت شامل دروس: ۱-فیزیولوژی ۲-فارماکولوژی ۳-آناتومی ۴-بیوشیمی جزئیات پکیج دکتری فیزیولوژی – وزارت بهداشت : […]

615000 تومان خرید پستی
بسته های مکاتبه ای دکتری آزاد گروه انسانی

بسته دکتری ادبیات غنایی سنجش تکمیلی امیرکبیر – آزاد پکیج آموزشی دکتری آزاد ادبیات غنایی بسته دکتری ادبیات غنایی سنجش تکمیلی امیرکبیر – آزاد شامل دروس: ۱- متون نظم ۲- متون نثر و دستور زبان ۳- صناعات ادبی کلیات مسائل […]

695000 تومان خرید پستی
بسته های مکاتبه ای دکتری آزاد گروه انسانی

پکیج دکتری آزاد علوم ارتباطات سنجش تکمیلی امیرکبیر بسته آموزشی دکتری علوم ارتباطات – آزاد پکیج دکتری آزاد علوم ارتباطات سنجش تکمیلی امیرکبیر شامل دروس: ۱- مباحث اختصاصی علوم ارتباطات شامل: اصول و مفاهیم ارتباطات جمعی، ارتباطات و رشد اجتماعی، […]

655000 تومان خرید پستی
  • دسته ها