بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

پکیج های کارشناسی ارشد سراسری علوم انسانی

پکیج کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی – سراسری بسته آموزشی کارشناسی ارشد سراسری مدرسی معارف اسلامی پکیج کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی – سراسری شامل دروس زیر است: ۱- زبان عمومی و تخصصی ۲- تفسیر قرآن ۳- فلسفه ۴- کلام […]

665000 تومان خرید پستی
پکیج های کارشناسی ارشد سراسری علوم انسانی

پکیج شماره ۲ کارشناسی ارشد علوم جغرافیایی – سراسری بسته آموزشی شماره ۲ کارشناسی ارشد سراسری علوم جغرافیایی شامل گرایش های جغرافیای طبیعی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و جغرافیای نظامی پکیج شماره ۲ کارشناسی ارشد علوم جغرافیایی – سراسری […]

615000 تومان خرید پستی
پکیج های کارشناسی ارشد سراسری علوم انسانی

بسته شماره ۱ کارشناسی ارشد مجموعه علوم جغرافیایی – سراسری پکیج آموزشی شماره ۱ کارشناسی ارشد سراسری علوم جغرافیایی شامل گرایش های جغرافیا و برنامه ریزی شهری و جغرافیا – برنامه ریزی توریسم بسته شماره ۱ کارشناسی ارشد مجموعه علوم […]

615000 تومان خرید پستی
پکیج های کارشناسی ارشد سراسری علوم انسانی

پکیج شماره ۱ کارشناسی ارشد علوم اجتماعی – سراسری بسته شماره ۱ کارشناسی ارشد سراسری علوم اجتماعی شامل گرایش های مردم شناسی، جامعه شناسی و جامعه شناسی انقلاب اسلامی به همراه ۸ مرحله آزمون آزمایشی آنلاین پکیج شماره ۱ کارشناسی […]

565000 تومان خرید پستی
پکیج های کارشناسی ارشد سراسری علوم انسانی

پکیج ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی – سراسری بسته آموزشی کارشناسی ارشد سراسری الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی به همراه ۸ مرحله آزمون آزمایشی آنلاین پکیج ارشد الهیات و […]

565000 تومان خرید پستی
پکیج های کارشناسی ارشد سراسری علوم انسانی

بسته ارشد سراسری الهیات و معارف اسلامی گرایش های ادیان و عرفان و عرفان اسلامی پکیج آموزشی کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش های ادیان و عرفان و عرفان اسلامی – سراسری به همراه ۸ مرحله آزمون آزمایشی آنلاین […]

565000 تومان خرید پستی
پکیج های کارشناسی ارشد سراسری علوم انسانی

پکیج ارشد سراسری فلسفه گرایش های فلسفه و فلسفه دین – سراسری بسته آموزشی کارشناسی ارشد مجموعه فلسفه گرایش های فلسفه و فلسفه دین به همراه ۸ مرحله آزمون آزمایشی آنلاین پکیج ارشد سراسری فلسفه گرایش های فلسفه و فلسفه […]

765000 تومان خرید پستی
پکیج های کارشناسی ارشد سراسری علوم انسانی

پکیج کارشناسی ارشد فلسفه گرایش های فلسفه – منطق و اخلاق – سراسری بسته آموزشی کارشناسی ارشد سراسری مجموعه فلسفه گرایش های فلسفه – منطق و اخلاق به همراه ۸ مرحله آزمون آزمایشی آنلاین پکیج کارشناسی ارشد فلسفه گرایش های […]

665000 تومان خرید پستی
پکیج های کارشناسی ارشد سراسری علوم انسانی

بسته ارشد علوم تربیتی ۱ گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی – سراسری پکیج آموزشی کارشناسی ارشد سراسری علوم تربیتی ۱ گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی به همراه ۸ مرحله آزمون آزمایشی آنلاین بسته ارشد علوم تربیتی […]

615000 تومان خرید پستی
پکیج های کارشناسی ارشد سراسری علوم انسانی

پکیج شماره ۲ کارشناسی ارشد علوم تربیتی ۱ – سراسری پکیج آموزشی شماره ۲ کارشناسی ارشد سراسری علوم تربیتی ۱ شامل گرایش های برنامه ریزی درسی، تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت اسلامی) و مدیریت آموزشی به […]

615000 تومان خرید پستی
  • دسته ها