بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

پکیج های کارشناسی ارشد گروه فنی مهندسی

پکیج کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی صنایع – سراسری بسته آموزشی کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی صنایع به همراه ۸ مرحله آزمون آزمایشی آنلاین پکیج کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی صنایع – سراسری شامل دروس زیر است: ۱- زبان عمومی و تخصصی […]

665000 تومان خرید پستی
پکیج های کارشناسی ارشد گروه فنی مهندسی

بسته کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی – سراسری پکیج آموزشی کارشناسی ارشد سراسری مدیریت در سوانح طبیعی به همراه ۸ مرحله آزمون آزمایشی آنلاین بسته کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی – سراسری شامل دروس زیر است: ۱- زبان […]

665000 تومان خرید پستی
پکیج های کارشناسی ارشد گروه فنی مهندسی

پکیج کارشناسی ارشد مهندسی عمران – نقشه برداری – سراسری بسته آموزشی کارشناسی ارشد سراسری مهندسی عمران – نقشه برداری پکیج کارشناسی ارشد مهندسی عمران – نقشه برداری – سراسری شامل دروس زیر است: ۱- زبان تخصصی ۲- ریاضیات ۳- […]

http://universityshop.ir/cart/add/519/1/ref:20 تومان خرید پستی
پکیج های کارشناسی ارشد گروه فنی مهندسی

پکیج کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مواد – سراسری بسته آموزشی کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی مواد به همراه ۸ مرحله آزمون آزمایشی آنلاین پکیج کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مواد – سراسری شامل دروس زیر است: ۱- زبان عمومی و تخصصی […]

665000 تومان خرید پستی
پکیج های کارشناسی ارشد گروه فنی مهندسی

بسته ارشد مهندسی مواد – نانو مواد (نانو فناوری) – سراسری پکیج آموزشی کارشناسی ارشد سراسری مهندسی مواد – نانو مواد (نانو فناوری) به همراه ۸ مرحله آزمون آزمایشی آنلاین بسته ارشد مهندسی مواد – نانو مواد (نانو فناوری) – […]

665000 تومان خرید پستی
پکیج های کارشناسی ارشد گروه فنی مهندسی

پکیج آموزشی کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT – سراسری بسته آموزشی کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات با ۸ مرحله آزمون آزمایشی آنلاین پکیج آموزشی کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT – سراسری شامل دروس زیر […]

665000 تومان خرید پستی
پکیج های کارشناسی ارشد گروه فنی مهندسی

پکیج کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی هوافضا – سراسری بسته آموزشی کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی هوافضا پکیج کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی هوافضا – سراسری شامل دروس زیر است: ۱- زبان عمومی و تخصصی ۲- ریاضیات (معادلات دیفزانسیل و ریاضیات مهندسی) […]

665000 تومان خرید پستی
پکیج های کارشناسی ارشد گروه فنی مهندسی

بسته کارشناسی ارشد مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی – سراسری پکیج آموزشی کارشناسی ارشد سراسری مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی بسته کارشناسی ارشد مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی – سراسری شامل دروس زیر است: ۱- زبان عمومی و تخصصی ۲- […]

865000 تومان خرید پستی
پکیج های کارشناسی ارشد گروه فنی مهندسی

پکیج ارشد سراسری مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف بسته آموزشی کارشناسی ارشد سراسری مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف پکیج ارشد سراسری مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف شامل دروس زیر است: ۱- […]

865000 تومان خرید پستی
پکیج های کارشناسی ارشد گروه فنی مهندسی

بسته کارشناسی ارشد مجموعه بیوتکنولوژی و داروسازی – سراسری پکیج آموزشی کارشناسی ارشد سراسری مجموعه بیوتکنولوژی و داروسازی با ۸ مرحله آزمون آزمایشی آنلاین بسته کارشناسی ارشد مجموعه بیوتکنولوژی و داروسازی – سراسری شامل دروس زیر است: ۱- زبان عمومی […]

665000 تومان خرید پستی
  • دسته ها