بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

بسته های آموزشی کارشناسی ارشد رشته های حقوقی سنجش تکمیلی امیرکبیر

بسته آموزشی آزمون قضاوت قوه قضاییه پکیج وکالت قوه قضاییه موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر بسته آموزشی آزمون قضاوت قوه قضاییه شامل دروس: ۱- حقوق اساسی ۲- حقوق مدنی ۳- حقوق تجارت ۴- آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۵- آیین […]

625000 تومان خرید پستی
بسته های آموزشی کارشناسی ارشد رشته های حقوقی سنجش تکمیلی امیرکبیر

خرید پکیج آموزشی آزمون وکالت قوه قضاییه بسته آموزشی وکالت قوه قضاییه موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر پکیج آموزشی آزمون وکالت قوه قضاییه شامل دروس: ۱- حقوق مدنی ۲- آئین دادرسی مدنی ۳- حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴- آیین دادرسی […]

505000 تومان خرید پستی
بسته های آموزشی کارشناسی ارشد رشته های حقوقی سنجش تکمیلی امیرکبیر

پکیج آموزشی سردفتر داری قوه قضاییه بسته آموزشی سردفتر داری قوه قضاییه موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر پکیج سردفتر داری قوه قضاییه شامل دروس: ۱- حقوق ثبت ۲- آیین نامه و مقررات ثبت ۳- حقوق مدنی ۴- حقوق جزا عمومی و […]

475000 تومان خرید پستی
بسته های آموزشی کارشناسی ارشد رشته های حقوقی سنجش تکمیلی امیرکبیر

بسته کارشناسی ارشد مشاوران حقوقی قوه قضاییه پکیج آموزشی کارشناسی ارشد مشاوران حقوقی قوه قضاییه بسته کارشناسی ارشد مشاوران حقوقی قوه قضاییه شامل دروس: ۱- حقوق مدنی ۲- حقوق تجارت ۳- آیین دادرسی مدنی ۴- حقوق جزا عمومی و خصوصی […]

625000 تومان خرید پستی
بسته های کارشناسی ارشد آزاد گروه علوم انسانی سنجش تکمیلی امیرکبیر

پکیج کارشناسی ارشد علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی – آزاد بسته آموزشی کارشناسی ارشد آزاد علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی به همراه آزمون های آزمایشی آنلاین پکیج کارشناسی ارشد علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی – آزاد شامل دروس: ۱- زبان […]

615000 تومان خرید پستی
پکیج های کارشناسی ارشد آزاد گروه فنی مهندسی سنجش تکمیلی امیرکبیر

بسته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – ساخت و تولید – آزاد پکیج آموزشی کارشناسی ارشد آزاد مهندسی مکانیک – ساخت و تولید به همراه آزمون های آزمایشی آنلاین بسته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – ساخت و تولید – آزاد شامل […]

485000 تومان خرید پستی
بسته های آموزشی کارشناسی ارشد آزاد گروه کشاورزی سنجش تکمیلی امیرکبیر

پکیج ارشد اقتصاد کشاورزی – سیاست و توسعه کشاورزی – آزاد بسته آموزشی کارشناسی ارشد آزاد اقتصاد کشاورزی – سیاست و توسعه کشاورزی (کد ۵۰۳۹۱) به همراه آزمون های آزمایشی آنلاین پکیج ارشد اقتصاد کشاورزی – سیاست و توسعه کشاورزی […]

485000 تومان خرید پستی
بسته های آموزشی کارشناسی ارشد آزاد گروه کشاورزی سنجش تکمیلی امیرکبیر

بسته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی – اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی – آزاد پکیج آموزشی کارشناسی ارشد آزاد اقتصاد کشاورزی- اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی به همراه آزمون های آزمایشی آنلاین بسته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی – اقتصاد […]

485000 تومان خرید پستی
بسته های آموزشی کارشناسی ارشد آزاد گروه کشاورزی سنجش تکمیلی امیرکبیر

بسته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی – بازاریابی محصولات کشاورزی – آزاد پکیج آموزشی کارشناسی ارشد آزاد اقتصاد کشاورزی – بازاریابی محصولات کشاورزی با آزمون های آزمایشی آنلاین بسته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی – بازاریابی محصولات کشاورزی – آزاد شامل دروس: […]

485000 تومان خرید پستی
بسته های آموزشی کارشناسی ارشد آزاد گروه کشاورزی سنجش تکمیلی امیرکبیر

پکیج کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی – اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست – آزاد بسته آموزشی کارشناسی ارشد آزاد اقتصاد کشاورزی – اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست با آزمون های آزمایشی آنلاین پکیج کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی – اقتصاد […]

485000 تومان خرید پستی
  • دسته ها