بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

بسته های مکاتبه ای دکترای سراسری گروه فنی و مهندسی

بسته دکتری برق – مخابرات گرایش سیستم – سراسری دکتری سراسری مهندسی برق – مخابرات سیستم (کد ۲۳۰۳) با آزمون آزمایشی آنلاین دکتری سراسری مهندسی برق – مخابرات (سیستم) شامل : ۱- زبان عمومی و تافل + دی وی دی […]

485000 تومان خرید پستی
بسته های دکتری سراسری کشاورزی و منابع طبیعی-سنجش تکمیلی امیرکبیر

بسته دکترای علوم دامی – اصلاح نژاد دام – سراسری دکتری سراسری مجموعه علوم دامی – اصلاح نژاد دام (کد ۲۴۲۶) با آزمون آزمایشی آنلاین دکتری سراسری مجموعه علوم دامی – اصلاح نژاد دام شامل : ۱- زبان عمومی و […]

615000 تومان خرید پستی
بسته های دکتری سراسری کشاورزی و منابع طبیعی-سنجش تکمیلی امیرکبیر

مجموعه دکتری علوم دامی – تغذیه دام – سراسری – سنجش تکمیلی امیرکبیر دکتری سراسری مجموعه علوم دامی – تغذیه دام (کد ۲۴۲۵) با آزمون آزمایشی آنلاین بسته های آموزشی دکترا سنجش تکمیلی امیرکبیر بسته دکتری سراسری مجموعه علوم دامی […]

625000 تومان خرید پستی
بسته های مکاتبه ای دکترای سراسری گروه فنی و مهندسی

پکیج دکتری برق – مخابرات (میدان) – سراسری دکتری سراسری برق – مخابرات (میدان) با آزمون آزمایشی آنلاین (کد ۲۳۰۲) بسته دکتری سراسری مهندسی برق – مخابرات (میدان) شامل : ۱- زبان عمومی و تافل + دی وی دی خودآموز […]

505000 تومان خرید پستی
بسته های دکتری سراسری کشاورزی و منابع طبیعی-سنجش تکمیلی امیرکبیر

مجموعه دکتری علوم دامی – فیزیولوژی دام – سراسری دکتری سراسری مجموعه علوم دامی – فیزیولوژی دام (کد ۲۴۲۴) با آزمون آزمایشی آنلاین بسته دکتری سراسری مجموعه علوم دامی – فیزیولوژی دام شامل : ۱- زبان عمومی و تافل + […]

645000 تومان خرید پستی
بسته های دکتری سراسری کشاورزی و منابع طبیعی-سنجش تکمیلی امیرکبیر

بسته دکتری علوم خاک – شیمی و حاصلخیزی خاک – سراسری دکتری سراسری مجموعه علوم خاک – شیمی و حاصلخیزی خاک (کد ۲۴۲۳) با آزمون آزمایشی آنلاین دکتری سراسری مجموعه علوم خاک – شیمی و حاصلخیزی خاک شامل : ۱- […]

565000 تومان خرید پستی
بسته های مکاتبه ای دکترای سراسری گروه فنی و مهندسی

خرید پکیج دکتری برق – الکترونیک – سراسری دکتری سراسری مهندسی برق – الکترونیک (کد ۲۳۰۱) با آزمون آزمایشی آنلاین بسته های دکتری سنجش تکمیلی امیرکبیر پکیج دکترای الکترونیک سنجش تکمیلی امیرکبیر پکیج دکتری سراسری مهندسی برق – الکترونیک شامل […]

585000 تومان خرید پستی
بسته های دکتری سراسری کشاورزی و منابع طبیعی-سنجش تکمیلی امیرکبیر

پکیج دکترای علوم خاک – پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک – سراسری دکتری سراسری مجموعه علوم خاک – پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک (کد ۲۴۲۲) با آزمون آزمایشی آنلاین بسته های دکتری سنجش تکمیلی امیرکبیر دکتری […]

555000 تومان خرید پستی
بسته های دکتری سراسری کشاورزی و منابع طبیعی-سنجش تکمیلی امیرکبیر

بسته دکتری علوم خاک – فیزیک و حفاظت خاک – سراسری دکتری سراسری مجموعه علوم خاک – فیزیک و حفاظت خاک (کد ۲۴۲۱) با آزمون آزمایشی آنلاین پکیج دکتری سراسری مجموعه علوم خاک – فیزیک و حفاظت خاک شامل : […]

545000 تومان خرید پستی
خرید پکیج فروشنده ای حرفه ای شوید

خرید پکیج فروشنده ای حرفه ای شوید شامل سی دی و فلش کارت ناشر : روشنیدگان شماره مجوز از رسانه های دیجیتال : ۲۷-۲۹۹-۷۸۱-۱ راه های کسب موفقیت های بزرگ را در ۷ روز بیاموزید و با فلش کارت ها […]

9500 تومان خرید پستی
  • دسته ها