بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

پکیج آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد سراسری گروه فنی و مهندسی

پکیج آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی برق – سراسری بسته آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد برق سنجش تکمیلی امیرکبیر بودجه بندی ۸ مرحله آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی برق کد ۱۲۵۱ درس فهرست مطالب آزمون اول (۲۵% اول سرفصل) زبان […]

240000 تومان خرید پستی
بسته های دکتری سراسری کشاورزی و منابع طبیعی-سنجش تکمیلی امیرکبیر

بسته دکتری علوم باغبانی و فضای سبز – بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی – سراسری پکیج دکتری سراسری مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز – بیوتکنولوژی و ژنتیک ملکولی با آزمون آزمایشی آنلاین – کد ۲۴۱۱ موفقیت در کنکور دکتری سراسری […]

675000 تومان خرید پستی
بسته آزمون های آزمایشی ارشد سراسری گروه علوم پایه

بسته آزمون های آزمایشی ارشد سنجش تکمیلی علوم دریایی و اقیانوسی- سراسری بودجه بندی ۸ مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سراسری علوم دریایی و اقیانوسی کنکورهای آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سنجش تکمیلی امیرکبیر بودجه بندی آزمون کارشناسی […]

240000 تومان خرید پستی
بسته های دکتری سراسری کشاورزی و منابع طبیعی-سنجش تکمیلی امیرکبیر

پکیج دکتری سنجش تکمیلی علوم باغبانی و فضای سبز – گیاهان زینتی – سراسری دکتری سراسری مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز – گیاهان زینتی با آزمون ازمایشی آنلاین کد ۲۴۰۸ بسته دکترای سراسری مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز […]

645000 تومان خرید پستی
بسته آزمون های آزمایشی ارشد سراسری گروه علوم پایه

بسته آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد محیط زیست دریا – سراسری بودجه بندی ۸ مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سراسری مجموعه محیط زیست دریا آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد سنجش تکمیلی امیرکبیر بودجه بندی آزمون های کارشناسی ارشد […]

240000 تومان خرید پستی
بسته های دکتری سراسری کشاورزی و منابع طبیعی-سنجش تکمیلی امیرکبیر

دکتری علوم باغبانی و فضای سبز-میوه کاری، فیزیولوژی و اصلاح میوه-سراسری پکیج دکتری سراسری مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز – میوه کاری – فیزیولوژی و اصلاح میوه با آزمون آزمایشی آنلاین شامل : ۱- زبان عمومی و تافل + […]

645000 تومان خرید پستی
بسته آزمون های آزمایشی ارشد سراسری گروه علوم پایه

مجموعه آزمون های آزمایشی ارشد علوم کامپیوتر – سراسری بودجه بندی ۸ مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سراسری علوم کامپیوتر با بسته آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد سنجش تکمیلی امیرکبیر خود را برای قبولی در آزمون ارشد آماده […]

240000 تومان خرید پستی
بسته های دکتری سراسری کشاورزی و منابع طبیعی-سنجش تکمیلی امیرکبیر

دکترا علوم باغبانی و فضای سبز-سبزیکاری، فیزیولوژی و اصلاح سبزی-سراسری بسته دکتری سراسری مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز – سبزیکاری – فیزیولوژی و اصلاح سبزی با آزمون انلاین آزمایشی پکیج دکتری سراسری مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز – […]

625000 تومان خرید پستی
بسته آزمون های آزمایشی ارشد سراسری گروه علوم پایه

پکیج آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد مجموعه ریاضی بودجه بندی ۸ مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سراسری مجموعه ریاضی کنکورهای آزمایشی فوق لیسانس ریاضی بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه ریاضی کد ۱۲۰۸ درس فهرست مطالب آزمون […]

240000 تومان خرید پستی
بسته آزمون های آزمایشی ارشد سراسری گروه علوم پایه

بسته آزمون های آزمایشی ارشد رشته فتونیک – سراسری بودجه بندی ۸ مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سراسری مجموعه فتونیک بسته های کارشناسی ارشد سنجش تکمیلی امیرکبیر بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری فتونیک کد ۱۲۰۵ درس فهرست […]

240000 تومان خرید پستی
  • دسته ها