بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

آزمون های کارشناسی ارشد سراسری انسانی

پکیج آزمون های آزمایشی ارشد روانشناسی سراسری گرایش های ۱ تا ۴ بودجه بندی ۸ مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سراسری مجموعه روانشناسی گرایش های عمومی ، بالینی ، سنجش و اندازه گیری ، روانشناسی صنعتی و سازمانی […]

240000 تومان خرید پستی
آزمون های کارشناسی ارشد سراسری انسانی

آزمون های آزمایشی ارشد زبان انگلیسی – آموزش زبان انگلیسی – سراسری بودجه بندی ۸ مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سراسری مجموعه زبان انگلیسی گرایش آموزش زبان انگلیسی کد ۱۱۲۱ بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری زبان انگلیسی(آموزش […]

240000 تومان خرید پستی
آزمون های کارشناسی ارشد سراسری انسانی

کنکورهای آزمایشی کارشناسی ارشد علوم تربیتی (۲) سراسری بودجه بندی ۸ مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سراسری مجموعه علوم تربیتی (۲) بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری علوم تربیتی ۲ کد ۱۱۱۸ سنجش تکمیلی امیرکبیر درس فهرست مطالب […]

240000 تومان خرید پستی
آزمون های کارشناسی ارشد سراسری انسانی

آزمون های آزمایشی ارشد علوم تربیتی سراسری-سنجش تکمیلی امیرکبیر بودجه بندی ۸ مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سراسری مجموعه علوم تربیتی کد ۱۱۱۷ بودجه بندی کنکورهای آزمایشی کارشناسی ارشد سراسری علوم تربیتی ۱(کلیه گرایشها) ۱۱۱۷ درس فهرست مطالب […]

240000 تومان خرید پستی
آزمون های کارشناسی ارشد سراسری انسانی

آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد زبان شناسی سراسری بودجه بندی ۸ مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سراسری مجموعه زبان شناسی کد ۱۱۱۰ بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری زبان شناسی گرایش های زبان شناسی همگانی ، آموزش زبان […]

240000 تومان خرید پستی
آزمون های کارشناسی ارشد سراسری انسانی

آزمون های آزمایشی ارشد سراسری-علوم اجتماعی-سنجش تکمیلی امیرکبیر بودجه بندی ۸ مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سراسری مجموعه علوم اجتماعی کد ۱۱۰۸ بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد علوم اجتماعی (گرایش مردم شناسی، جمعیت شناسی، جامعه شناسی، جامعه شناسی […]

240000 تومان خرید پستی
آزمون های کارشناسی ارشد سراسری انسانی

آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد سراسری رشته تاریخ بودجه بندی ۸ مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سراسری مجموعه تاریخ درس فهرست مطالب آزمون اول (۲۵% اول سرفصل) زبان عمومی و تخصصی Vocabulary, Grammar, Comprehension عربی صرف و نحو […]

240000 تومان خرید پستی
آزمون های کارشناسی ارشد سراسری انسانی

آزمون های آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سراسری-علوم اقتصادی بودجه بندی ۸ مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سراسری مجموعه علوم اقتصادی کد ۱۱۰۵ درس فهرست مطالب آزمون اول (۲۵% اول سرفصل) زبان عمومی و تخصصی Vocabulary, Grammar, Comprehension […]

240000 تومان خرید پستی
آزمون های کارشناسی ارشد سراسری انسانی

آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد سراسری-زبان و ادبیات فارسی بودجه بندی ۸ مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سراسری مجموعه زبان و ادبیات فارسی کد ۱۱۰۱ درس فهرست مطالب آزمون اول (۲۵% اول سرفصل) زبان عمومی و تخصصی Vocabulary, […]

240000 تومان خرید پستی
پکیج های کارشناسی ارشد گروه فنی مهندسی

بسته کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی عمران پکیج کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی عمران شامل: ۱- زبان تخصصی و عمومی + دی وی دی خودآموز صوتی و تصویری زبان عمومی کارشناسی ارشد ۲- ریاضیات ۳- مکانیک جامدات (مقاومت […]

665000 تومان خرید پستی
  • دسته ها