بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

پکیج کارشناسی ارشد مجموعه زمین شناسی کلیه گرایش ها – سراسری
بسته آموزشی کارشناسی ارشد سراسری مجموعه زمین شناسی کلیه گرایش ها به همراه ۸ مرحله آزمون آزمایشی آنلاین

پکیج کارشناسی ارشد مجموعه زمین شناسی کلیه گرایش ها – سراسری شامل دروس زیر است:
۱- زبان عمومی و تخصصی
۲- رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی
۳- آب های زیرزمینی
۴- زمین شناسی ایران
۵- زمین شناسی نفت
۶- ژئوشیمی
۷- سنگ شناسی
۸- دیرینه شناسی
۹- زمین شناسی مهندسی
۱۰- زمین شناسی ساختمان
۱۱- چینه شناسی
۱۲- زمین شناسی اقتصادی
۱۳- زمین شناسی زیست محیطی

به همراه:
جزوه مشاوره و برنامه ریزی
متد Triz در حل سوالات کنکور ۳ سال اخیر
بسته طلایی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد
بسته طلایی مشاوره و برنامه ریزی و روشهای تست زنی همراه با مشاوره برنامه ریزی رایگان تا زمان آزمون کارشناسی ارشد
بسته نحوه نگارش مقالات علمی و ISI

در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع، از جزوات دانشگاه شهید بهشتی،الزهرا، اصفهان و تربیت مدرس و از همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تربیت مدرس و شهید بهشتی استفاده شده است.

مواد درسی و ضرایب دروس امتحانی آزمون ارشد سراسری مجموعه زمین شناسی به شرح جدول ذیل می باشد (داخل بسته هر گرایش تنها دروس مربوط به همان گرایش موجود است):

کد رشته امتحانی رشته امتحانی مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)  
۱۲۰۱ مجموعه زمین شناسی ۱- زبان عمومی و تخصصی

۲- رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی

۳- آب های زیرزمینی

۴- زمین شناسی ایران

۵- زمین شناسی نفت

۶- ژئوشیمی

۷- سنگ شناسی

۸- دیرینه شناسی

۹- زمین شناسی مهندسی

۱۰- زمین شناسی ساختمان

۱۱- چینه شناسی

۱۲- زمین شناسی اقتصادی

۱۳- زمین شناسی زیست محیطی

 
  پترولوژی ۲ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۳ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰
  زمین شناسی اقتصادی ۲ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۳ ۱
  زمین ساخت (تکتونیک) ۲ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۳ ۱ ۰ ۰
  آب شناسی ۲ ۱ ۳ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱
  چینه نگاری و دیرینه شناسی ۲ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۲ ۰ ۰
  رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ۲ ۳ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰
  زمین شناسی نفت ۲ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱
  زمین شناسی مهندسی ۲ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۳ ۱ ۰ ۰ ۱
  زمین شناسی زیست محیطی ۲ ۱ ۱ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۲
  زمین شیمی ۲ ۱ ۰ ۱ ۰ ۲ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱
  سنجش از دور زمین شناختی ۲ ۱ ۰ ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱
پکیج کارشناسی ارشد مجموعه زمین شناسی کلیه گرایش ها – سراسری | 665000 تومان
خرید پستی
  • دسته ها