بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

پکیج کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم گیاهی – سراسری
بسته آموزشی کارشناسی ارشد سراسری زیست شناسی – علوم گیاهی

پکیج کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم گیاهی – سراسری شامل دروس زیر است:
۱- زبان تخصصی و عمومی
۲- مجموعه زیست شناسی (گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی و مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، اکولوژی و تکامل)
۳- فیزیولوژی گیاهی
۴- سیستماتیک گیاهی
۵- تکوین گیاهی (ریخت شناسی، تشریح، ریخت زدایی و اندام زایی)

جزئیات بسته آموزشی کارشناسی ارشد سراسری زیست شناسی – علوم گیاهی :
زبان تخصصی
۱- جزوه زبان تخصصی
زبان عمومی
۱- جزوه زبان عمومی
فیزیولوژی گیاهی
۱-جزوه فیزیولوژی گیاهی
زیست شناسی سلولی و مولکولی
۱-جزوه زیست شناسی سلولی و مولکولی
زیست شناسی جانوری
۱- جزوه زیست شناسی جانوری
زیست شناسی گیاهی
۱- جزوه زیست شناسی گیاهی
زیست شناسی ژنتیک
۱- جزوه زیست شناسی ژنتیک
زیست شناسی میکروبی
۱- جزوه زیست شناسی میکروبی
زیست شناسی بیوفیزیک
۱- جزوه زیست شناسی بیوفیزیک
زیست شناسی بیوشیمی
۱- جزوه زیست شناسی بیوشیمی
زیست شناسی تکامل
۱- جزوه زیست شناسی تکامل
زیست شناسی اکولوژی
۱- جزوه زیست شناسی اکولوژی
ریخت شناسی
۱- جزوه ریخت شناسی
سیستماتیک گیاهی
۱- جزوه سیستماتیک گیاهی
ریخت زدایی
۱- جزوه ریخت زدایی
تشریح
۱- جزوه تشریح
اندام زدایی
۱- جزوه اندام زدایی

به همراه:
جزوه مشاوره و برنامه ریزی
متد Triz در حل سوالات کنکور ۳ سال اخیر
بسته طلایی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد
بسته طلایی مشاوره و برنامه ریزی و روشهای تست زنی همراه با مشاوره برنامه ریزی رایگان تا زمان آزمون کارشناسی ارشد
بسته نحوه نگارش مقالات علمی و ISI

در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع، از جزوات دانشگاه شهید بهشتی،الزهرا، اصفهان و تربیت مدرس و از همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تربیت مدرس و شهید بهشتی استفاده شده است.

زیست شناسی –علوم گیاهی شامل گرایش های زیر است. مواد درسی و ضرایب دروس امتحانی آزمون ارشد سراسری زیست شناسی – علوم گیاهی به شرح جدول ذیل می باشد:

کد رشته امتحانی رشته امتحانی مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)
۱۲۱۳ زیست شناسی – علوم گیاهی ۱- زبان تخصصی و عمومی

۲- مجموعه زیست شناسی (گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی و مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، اکولوژی و تکامل)

۳- فیزیولوژی گیاهی

۴- سیستماتیک گیاهی

۵- تکوین گیاهی (ریخت شناسی، تشریح، ریخت زدایی و اندام زایی)

  فیزیولوژی گیاهی ۲ ۳ ۴ ۲ ۲
  سیستماتیک اکولوژی گیاهی ۲ ۳ ۲ ۴ ۲
  زیست شناسی تکوینی گیاهی ۲ ۳ ۲ ۲ ۴
پکیج کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم گیاهی – سراسری | 865000 تومان
خرید پستی
  • دسته ها