بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

بسته ارشد علوم ارتباطات اجتماعی گرایش های علوم ارتباطات اجتماعی و روزنامه نگاری – سراسری
پکیج آموزشی کارشناسی ارشد سراسری علوم ارتباطات اجتماعی گرایش های علوم ارتباطات اجتماعی و روزنامه نگاری (ژورنالبسم)

بسته ارشد علوم ارتباطات اجتماعی گرایش های علوم ارتباطات اجتماعی و روزنامه نگاری – سراسری شامل دروس زیر است:
۱- زبان عمومی و تخصصی(انگلیسی)
۲- مبانی کلی ارتباط جمعی ( شناخت وسائل ارتباط جمعی، نظریه های ارتباط جمعی، ارتباط بین المللی مخاطبان ارتباطات جمعی و آثار اجتماعی ارتباطات)
۳- اصول روزنامه نگاری (خبرنویسی، گزارش خبری و شیوه نگارش فارسی)
۴- تاریخ معاصر ایران و جهان و مسائل بین الملی مهم معاصر
۵- نظریه های ارتباطات
۶- مفاهیم ارتباط جمعی در رسانه
۷- کاربرد آمار و روش تحقیق
۸- دانش مدیریت
۹- زبان فارسی
۱۰- اخلاق و معارف اسلامی
۱۱- روش تحقیق

جزئیات پکیج آموزشی کارشناسی ارشد سراسری علوم ارتباطات اجتماعی گرایش های علوم ارتباطات اجتماعی و روزنامه نگاری (ژورنالبسم) :
زبان تخصصی
۱- جزوه زبان تخصصی
زبان عمومی
۱- جزوه زبان عمومی
نظریه های ارتباط اجتماعی
۱- جزوه نظریه های ارتباط اجتماعی
شناخت وسائل ارتباط جمعی
۱- جزوه شناخت وسائل ارتباط جمعی
آثار اجتماعی ارتباطات
۱- جزوه آثار اجتماعی ارتباطات
ارتباط بین المللی مخاطبان ارتباطات جمعی
۱- جزوه ارتباط بین المللی مخاطبان ارتباطات جمعی
گزارش خبری
۱- جزوه گزارش خبری
خبرنویسی
۱- جزوه خبرنویسی
تاریخ معاصر ایران و جهان
۱- جزوه تاریخ معاصر ایران و جهان
شیوه نگارش فارسی
۱- جزوه شیوه نگارش فارسی
کاربرد آمار
۱- جزوه کاربرد آمار
مسائل بین المللی مهم معاصر
۱- جزوه مسائل بین المللی مهم معاصر
دانش مدیریت
۱- جزوه دانش مدیریت
روش تحقیق
۱- جزوه روش تحقیق
معارف اسلامی
۱- جزوه معارف اسلامی
اخلاق
۱- جزوه اخلاق
نظریه های ارتباطات
۱- جزوه نظریه های ارتباطات
زبان فارسی
۱- جزوه زبان فارسی
مفاهیم ارتباط جمعی در رسانه
۱- جزوه مفاهیم ارتباط جمعی در رسانه

به همراه:
جزوه مشاوره و برنامه ریزی
متد Triz در حل سوالات کنکور ۳ سال اخیر
بسته طلایی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد
بسته طلایی مشاوره و برنامه ریزی و روشهای تست زنی همراه با مشاوره برنامه ریزی رایگان تا زمان آزمون کارشناسی ارشد
بسته نحوه نگارش مقالات علمی و ISI

در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع، از جزوات دانشگاه شهید بهشتی،الزهرا، اصفهان و تربیت مدرس و از همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تربیت مدرس و شهید بهشتی استفاده شده است.

مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی شامل گرایش های زیر است. مواد درسی و ضرایب دروس امتحانی آزمون ارشد سراسری علوم ارتباطات اجتماعی به شرح جدول ذیل می باشد (در بسته هر گرایش تنها دروس مربوط به همان گرایش وجود دارد):

کد رشته امتحانی رشته امتحانی مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)
۱۱۳۸ مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی ۱- زبان عمومی و تخصصی(انگلیسی)

۲- مبانی کلی ارتباط جمعی ( شناخت وسائل ارتباط جمعی، نظریه های ارتباط جمعی، ارتباط بین المللی مخاطبان ارتباطات جمعی و آثار اجتماعی ارتباطات)

۳- اصول روزنامه نگاری (خبرنویسی، گزارش خبری و شیوه نگارش فارسی)

۴- تاریخ معاصر ایران و جهان و مسائل بین الملی مهم معاصر

۵- نظریه های ارتباطات

۶- مفاهیم ارتباط جمعی در رسانه

۷- کاربرد آمار و روش تحقیق

۸- دانش مدیریت

۹- زبان فارسی

۱۰- اخلاق و معارف اسلامی

۱۱- روش تحقیق

  علوم ارتباطات اجتماعی ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
  مدیریت رسانه ۳ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۴ ۰ ۲ ۰
  روزنامه نگاری (ژورنالیسم) ۲ ۰ ۳ ۰ ۳ ۲ ۰ ۰ ۲ ۲ ۲
بسته ارشد علوم ارتباطات اجتماعی گرایش های علوم ارتباطات اجتماعی و روزنامه نگاری – سراسری | 665000 تومان
خرید پستی
  • دسته ها