بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

بسته ارشد سراسری زیست شناسی – علوم جانوری
پکیج آموزشی کارشناسی ارشد سراسری زیست شناسی – علوم جانوری

بسته ارشد سراسری زیست شناسی – علوم جانوری شامل دروس زیر است:
۱- زبان تخصصی و عمومی
۲- مجموعه زیست شناسی (گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی و مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، اکولوژی و تکامل)
۳- فیزیولوژی جانوری
۴- جانورشناسی
۵- تکوین جانوری (بافت شناسی و جنین شناسی)

جزئیات پکیج آموزشی کارشناسی ارشد سراسری زیست شناسی – علوم جانوری :
زبان تخصصی
۱- جزوه زبان تخصصی
زبان عمومی
۱- جزوه زبان عمومی
فیزیولوژی جانوری
۱-جزوه فیزیولوژی جانوری
زیست شناسی سلولی و مولکولی
۱-جزوه زیست شناسی سلولی و مولکولی
زیست شناسی جانوری
۱- جزوه زیست شناسی جانوری
زیست شناسی گیاهی
۱- جزوه زیست شناسی گیاهی
زیست شناسی ژنتیک
۱- جزوه زیست شناسی ژنتیک
زیست شناسی میکروبی
۱- جزوه زیست شناسی میکروبی
زیست شناسی بیوفیزیک
۱- جزوه زیست شناسی بیوفیزیک
زیست شناسی بیوشیمی
۱- جزوه زیست شناسی بیوشیمی
زیست شناسی تکامل
۱- جزوه زیست شناسی تکامل
زیست شناسی اکولوژی
۱- جزوه زیست شناسی اکولوژی
بافت شناسی
۱- جزوه بافت شناسی
جانورشناسی
۱- جزوه جانورشناسی
جنین شناسی
۱- جزوه جنین شناسی

به همراه:
جزوه مشاوره و برنامه ریزی
متد Triz در حل سوالات کنکور ۳ سال اخیر
بسته طلایی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد
بسته طلایی مشاوره و برنامه ریزی و روشهای تست زنی همراه با مشاوره برنامه ریزی رایگان تا زمان آزمون کارشناسی ارشد
بسته نحوه نگارش مقالات علمی و ISI

در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع، از جزوات دانشگاه شهید بهشتی،الزهرا، اصفهان و تربیت مدرس و از همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تربیت مدرس و شهید بهشتی استفاده شده است.

زیست شناسی –علوم جانوری شامل گرایش های زیر است. مواد درسی و ضرایب دروس امتحانی آزمون ارشد سراسری زیست شناسی – علوم جانوری به شرح جدول ذیل می باشد:

کد رشته امتحانی رشته امتحانی مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)
۱۲۱۴ زیست شناسی – علوم جانوری ۱- زبان تخصصی و عمومی

۲- مجموعه زیست شناسی (گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی و مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، اکولوژی و تکامل)

۳- فیزیولوژی جانوری

۴- جانورشناسی

۵- تکوین جانوری (بافت شناسی و جنین شناسی)

  فیزیولوژی جانوری ۲ ۳ ۴ ۲ ۲
  بیوسیستماتیک جانوری ۲ ۳ ۲ ۴ ۲
  زیست شناسی تکوینی جانوری ۲ ۳ ۲ ۲ ۴
بسته ارشد سراسری زیست شناسی – علوم جانوری | 865000 تومان
خرید پستی
  • دسته ها