بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد روانشناسی ۲ – سراسری
پکیج آموزشی کارشناسی ارشد سراسری روانشناسی ۲ به همراه ۸ مرحله آزمون آزمایشی آنلاین

بسته آموزشی کارشناسی ارشد روانشناسی ۲ – سراسری شامل دروس زیر است:
۱- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه)
۲- روانشناسی تربیتی
۳- آمار و روش های تحقیق
۴- سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت
۵- روانشناسی کودکان استثنایی
۶- روانشناسی رشد
۷- روانشناسی عمومی
۸- آموزش و پرورش کودکان استثنایی
۹- مبانی مشاوره و راهنمایی
۱۰- روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره
۱۱- نظریه های مشاوره و روان درمانی
۱۲- کاربرد آزمون های روانی در مشاوره
۱۳- روانشناسی شخصیت

به همراه:
جزوه مشاوره و برنامه ریزی
متد Triz در حل سوالات کنکور ۳ سال اخیر
بسته طلایی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد
بسته طلایی مشاوره و برنامه ریزی و روشهای تست زنی همراه با مشاوره برنامه ریزی رایگان تا زمان آزمون کارشناسی ارشد
بسته نحوه نگارش مقالات علمی و ISI

در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع، از جزوات دانشگاه شهید بهشتی،الزهرا، اصفهان و تربیت مدرس و از همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تربیت مدرس و شهید بهشتی استفاده شده است.

رشته روان شناسی ۲ شامل گرایش های زیر می باشد. مواد درسی و ضرایب دروس امتحانی آزمون ارشد سراسری روانشناسی ۲ به شرح جدول ذیل می باشد (در بسته هر گرایش، تنها دروس همان گرایش موجود است):

کد رشته امتحانی رشته امتحانی مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)
۱۱۴۳ روانشناسی ۲ ۱- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه)

۲- روانشناسی تربیتی

۳- آمار و روش های تحقیق

۴- سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت

۵- روانشناسی کودکان استثنایی

۶- روانشناسی رشد

۷- روانشناسی عمومی

۸- آموزش و پرورش کودکان استثنایی

۹- مبانی مشاوره و راهنمایی

۱۰- روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره

۱۱- نظریه های مشاوره و روان درمانی

۱۲- کاربرد آزمون های روانی در مشاوره

۱۳- روانشناسی شخصیت

۱-      روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ ۲ ۲ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲-      روانشناسی تربیتی ۲ ۳ ۲ ۰ ۰ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳-      مشاوره و راهنمایی ۳ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۳ ۳ ۲ ۲
۴-      مشاوره ۱-مشاوره مدرسه ۳ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۳ ۳ ۲ ۲
۲-مشاوره شغلی ۳ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۳ ۳ ۲ ۲
۳-مشاوره خانواده ۳ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۳ ۳ ۲ ۲
۴-مشاور توانبخشی ۳ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۳ ۳ ۲ ۲
بسته آموزشی کارشناسی ارشد روانشناسی ۲ – سراسری | 665000 تومان
خرید پستی
  • دسته ها