بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

آزمون های آزمایشی دکتری سراسری چوب شناسی و صنایع چوب – آناتومی چوب
چهار مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای دکتری سراسری مجموعه چوب شناسی و صنایع چوب – آناتومی چوب
بودجه بندی آزمون دکتری سراسری چوب شناسی و صنایع چوب – آناتومی چوب (کد ۲۴۵۳) – ۴ مرحله

درس

فهرست مطالب

آزمون اول (۵۰% اول سرفصل)

زبان عمومی

Vocabulary, Grammar, Comprehension, Cloze test

هوش و استعداد تحصیلی

درک مطلب، تحلیلی، کمیتی

آزمون دوم (۵۰% دوم سرفصل)

زبان عمومی

Vocabulary, Grammar, Comprehension, Cloze test

هوش و استعداد تحصیلی

درک مطلب، تحلیلی، کمیتی

آزمون سوم (جامع)

آزمون چهارم (جامع)

آزمون های آزمایشی دکتری سراسری چوب شناسی و صنایع چوب – آناتومی چوب | 200000 تومان
خرید پستی
  • دسته ها