بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

بسته دکتری آب و هواشناسی – اقلیم شناسی – آزاد
دکتری آزاد آب و هواشناسی – اقلیم شناسی (کد ۲۱۵۴۱) با ۴ مرحله آزمون آزمایشی آنلاین

بسته دکتری آب و هواشناسی – اقلیم شناسی – آزاد شامل:
۱- اقلیم شناسی عمومی و ایران
۲- ژئومورفولوژی عمومی و ایران
۳- هیدرولوژی
۴- متون تخصصی انگلیسی
۵- متد Triz در حل سوالات کنکور

جزئیات بسته دکتری آب و هواشناسی – اقلیم شناسی – آزاد :
ژئومورفولوژی عمومی و ایران
۱- جزوه ژئومورفولوژی عمومی و ایران
اقلیم شناسی عمومی و ایران
۱- جزوه اقلیم شناسی عمومی و ایران
متون تخصصی انگلیسی
۱- جزوه متون تخصصی انگلیسی
هیدرولوژی
۱- جزوه هیدرولوژی

در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع، از جزوات دانشگاه تهران، تربیت مدرس، شهیدبهشتی و علامه طباطبایی از همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران، تربیت مدرس و علامه طباطبایی استفاده شده است
مجموعه شامل گرایش های زیر است و هر گرایش دروسی را دریافت می کنند که ضرائب غیر صفر دارند:

کد رشته امتحانی رشته امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهی مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)
۲۱۵۴۱ آب و هواشناسی – اقلیم شناسی واحد علوم و تحقیقات (۱۲۳)

واحد نجف آباد (۱۵۰)

۱-اقلیم شناسی عمومی و ایران

۲-ژئومورفولوژی عمومی و ایران

۳-هیدرولوژی

۴-متون تخصصی انگلیسی

      ۳ ۳ ۲ ۱
بسته دکتری آب و هواشناسی – اقلیم شناسی – آزاد | 405000 تومان
خرید پستی
  • دسته ها