بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

کتاب بازگشت زرتشت و اگر جنگ ادامه یابد – هرمان هسه
نویسنده: هرمان هسه
مترجم: عبدالحسین شریفیان
ناشر: اساطیر
شابک: ۲-۰۲۷-۳۳۱-۹۶۴

درباره کتاب بازگشت زرتشت و اگر جنگ ادامه یابد – هرمان هسه :
در کتاب حاضر دو اثر از هرمان هسه یعنی “بازگشت زرتشت” و “اگر جنگ ادامه یابد” به فارسی ترجمه شده است. در “بازگشت زرتشت” (ظهور زرتشت) عده‌ای از جوانان آلمان که شکست خورده و مایوس از جنگ برگشته‌اند با زرتشت به گفت و گو می‌نشینند. زرتشت با لبخندی که نشان از استهزا دارد خطاب به آنان می‌گوید:”شما باید بیاموزید خودتان باشید، همان گونه که من آموخته‌ام زرتشت باشم… دوستان من، هرگاه زرتشت با شما سخن می‌گوید، منتظر نباشید خردمندی از او بشنوید، یا هنری، یا فرمولی یا حقه و فنی سحرآمیز در علم سخن‌پردازی از او ببینید. در پی دیدن خود انسان باشید. شما می‌توانید سختی را از سنگ بیاموزید، خواندن و نوا سردادن را از پرنده، و از من می‌توانید بیاموزید که انسان و سرنوشت یا تقدیر چیست. بدین ترتیب، هرمان هسه در این گفتار رمز گونه با زبان زرتشت، انسان را به خلوت و تنهایی، قناعت و پیروی از سرنوشت، همچنین به شناخت حقیقی از وجود انسان، فرا می‌خواند. بخش دوم کتاب نیز متضمن چند مقامه است در باب خطرات جنگ و سرگذشت بشر در قرن بیستم که با فاجعه خونریزی، حرص و نظایر آن توام بوده است.

بخشی از کتاب بازگشت زرتشت و اگر جنگ ادامه یابد – هرمان هسه :
آورده اند که زمانی روحیه آلمانی وجد داشت، جرات و شهامت آلمانی و مردانگی آلمانی که خود را در غوغاهای کرکننده توده عوام یا ابراز احساسات توده های متجلی نمی ساخت.
آخرین ابزار و وسیله آن روحیه نیچه بود، یعنی کسی که، در گیرودار غرش کار و کونفورمیزم یا اصلاح طلبی بره گونه یی که سرآغاز امپرا طوری آلمان را داشت رقم می زد و آن را به قالب می کشید، به فردی ضد میهن پرست و ضد آلمان مبدل شد.

کتاب بازگشت زرتشت و اگر جنگ ادامه یابد – هرمان هسه | 4900 تومان
خرید پستی
  • دسته ها