بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

کتاب خوشبختی ساختنی است نه یافتنی – مسعود لعلی
نویسنده: مسعود لعلی
ناشر: ذهن آویز
شابک: ۴-۰۹۳-۱۱۸-۶۰۰-۹۷۸

درباره کتاب خوشبختی ساختنی است نه یافتنی – مسعود لعلی :
کتاب حاضر، مجموعه‌ای از ۶۷ داستان کوتاه روان‌شناسانه است که با تأکید بر دو دیدگاه و الگوی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری گردآوری شده است. هدف از تدوین این کتاب، راهنمایی مخاطب در شناخت نوع باور خویش و درک تأثیرگذاری و یا تأثیرپذیری خود در به دست آوردن خوش‌بختی در زندگی است. نگارنده در این اثر می‌کوشد، ضمن بیان داستان‌هایی حکمت‌آموز، شخصیت تأثیرگذار و تأثیرپذیر در هر داستان را مشخّص نموده و ویژگی‌های هر یک را به اختصار شرح دهد. مشخّصه کتاب، بیان نکته‌های اصلی و اساسی هر داستان در پایان آن است. عناوین برخی از مندرجات کتاب عبارتند از: به دنبال خوش‌بختی در اصفهان، صدف و شن ریزه‌ها، لحظه حال، تولّد دوباره، احساس خودارزشمندی، شبح آب، هشدارهای مرگ، اشک عشق، مدیریت هیجان و وفادارترین مرد.

بخشی از کتاب خوشبختی ساختنی است نه یافتنی – مسعود لعلی :
صدف کوچک متوجه شد که از میان پوسته اش چند شن ریز وارد شده اند و توی دلش نشسته اند. با این که چند شن بیشتر نبودند، ولی دردش خیلی زیاد بود. صدف آرام کف دریا نشست، با خودش گفت: حالا که نمی توانم شن ها را از بدنم بیرون کنم، سعی می کنم بهتر و بهترشان کنم، حالا سال های سال گذشته و دانه شن کوچک، که آن قدر آزارش می داد، تبدیل به یک مروارید زیبا شده است. یک مروارید براق و درخشنده، یک صدف کوچک با چند دانه شن چه ها نمی کند و اگر ما آدم ها با چیزهای کوچکی که آزارمان می دهند وارد صدف زندگی مان می شوند همان کاری را بکنیم که صدف کوچک کرد، چه ها که نمی توانیم بکنیم.

کتاب خوشبختی ساختنی است نه یافتنی – مسعود لعلی | 6000 تومان
خرید پستی
  • دسته ها