بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

پکیج آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – سراسری
بودجه بندی ۸ مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی کامپیوتر
کنکورهای آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سنجش تکمیلی امیرکبیر
بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر کد ۱۲۷۷

درس

فهرست مطالب

آزمون اول (۲۵% اول سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

ریاضیات مهندسی

معرفی اعداد مختلط و اعمال روی آن ها، نواحی در صفحه مختلط تابع، حد، پیوستگی و مشتق، توابع تحلیلی و خواص آنها

آمار و احتمالات

قضایای آنالیز ترکیبی – احتمالات مقدماتی – متغیر تصادفی

محاسبات عددی

روش های تعیین ریشه معادلات

ساختمان های گسسته

روابط – ستاره ها – الگوریتم وارشال – اصل لانه ی کبوتر

ساختمان های داده ها

تحلیل الگوریتم و نمادهای آن – مفاهیم DAT – ساختمان داده لیست – برنامه نویسی بازگشتی – ساختمان داده ها صف: صف خطی – صف مدار – صف پیوندی – ساختمان داده پشته

نظریه زبانها و ماشین ها

انواع گرامر ها و زبان ها، گرامرهای منظم و ماشین های منظم FSA ، عبارت منظم

مدارهای منطقی

سیستم نمایش اعداد و کد گذاری – نمایش اعداد منفی – منطق کلیدی، منطق های تست منطقی و سه حالته ساختار کلی دریچه های منطقی

معماری کامپیوتر

تعریف معماری کامپیوتر – اشاره ای به تاریخچه کامپیوتر و نسل های آن – معرفی واحدهای اصلی کامپیوتر، طراحی مجموعه، دستورالعمل – بررسی معیارها و مسائل

سیستم عامل

تعریف سیستم عامل – وقفه ها و مکانیزم پردازش وقفه – حالات مختلف پردازش – PCB برنامه ریزی کارپردازنده ، معیارهای زمان بندی، و الگوریتم های زمان بندی پردازنده

مدارهای الکتریکی

تجزیه مدارهای مقاومتی (نورتن، تونن، جمع آثار و …) ، مدارهای دوگان و متقارن، مدارهای خاص (ژنراتور ، آپ امپ) و ترانس و مدارهای مرتبه اول (پاسخ پله و ضربه)

VLSI

مروری بر تکنولوژی MOS – محاسبه مقادیر بالابر و پایین بر در تکنولوژی CMOS, NMOS مروری بر تکنولوژی BICMOS , CMOS ترانزیستورهای عبور

الکترونیک دیجیتال

بررسی ساختار ترانزیستورهای MOS – پارامترهای اساسی در ترانزیستورهای MOS – تئوری عملکرد ترانزیستورهای حالت افزایشی و کاهشی – بررسی روابط بین جریان و ولتاژ در ترانزیستورهای MOS بررسی تکنولوژژی NMOS

انتقال داده

انتقال زمانی – فرکانس – پهنای باند – انواع مدولاسیون دیجیتال PSK , FSK , ASK

طراحی الگوریتم

تحلیل الگوریتم – روابط تقسیم و غلبه – استقرای ریاضی – روابط بازگشتی

هوش مصنوعی

مفاهیم اولیه AI و عامل های هوشمند

کامپایلر

زبان های منظم و مستقل از متن – تحلیل لغوی و برخورد با خطا در تحلیل گر لغوی

زبان های برنامه سازی

ویژگی های عمومی زبان های برنامه سازی – پردازه های برنامه سازی – و مقایسه انواع آن ها

پایگاه داده

تعاریف و مفاهیم – مفاهیم کلید و رابطه – مدل رابطه ای – اعمال مدل رابطه ای مانند Join – select – نمودار ER

آزمون دوم (۲۵% دوم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

ریاضیات مهندسی

دنباله ها و سری های مختلط، انتگرالگیری از توابع مختلط

آمار و احتمالات

توزیع های احتمال – امید ریاضی – توابع مولد گشتاور – رگرسیون

محاسبات عددی

خطاها، دستگاه معادلات خطی، درون یابی

ساختمان های گسسته

ترتیب جزیی – شبکه ها – جبر بول

ساختمان های داده ها

کاربرد پشته – فرم های نمایش عبارات ریاضی – حذف دنباله بازگشت – ساختمان داده درخت – مفاهیم و تعاریف – روش های پیمایش درخت (الگوریتم) درخت های خاص (مفاهیم و تعریفها) مانند درخت B,AVL و a-3 کاربرد درخت: مانند کدگذاری هافمن

نظریه زبانها و ماشین ها

خصوصیات زبان های منظم و قانون Pumping ، گرامرها و زبان های مستقل از متن، ساده سازی گرامرهای مستقل از متن و فرم های نرمال، ماشین های زبان مستقل از متن (pda)

مدارهای منطقی

انواع دریچه های منطقی – توابع منطقی و ساده کردن آنها شامل روش های جدول کارنو و روش جدول بندی – روش های کامپیوتری ساده کردن توابع ترکیبی

معماری کامپیوتر

نحوه اجرای دستورالعمل ها به کمک زبان توصیف سخت افزار (مثل RTL) الگوریتم حسابی جمع ، تفریق، ضرب و تقسیم، الگوریتم های ممیز شناور اشاره به روند توسعه معماری کامپیوتر و تفاوتهای RISC , CISC

سیستم عامل

بخش ناحیه بحرانی و پردازش های همروند و مشکلات ناحیه بحرانی – رفع مشکلات به روش نرم افزاری و سخت افزاری – مانور ها مانیتورها

مدارهای الکتریکی

مدارهای مرتبه دوم (مدارهای لحظه ای) تجزیه و تحلیل حالت دائمی سینوسی، تحلیل توان، مدارهای تزویج، مسائل مربوط به مدارهای مرتبه دوم (شامل بافتن پهنای باند، ضریب میرایی و ضریب کیفیت و …)

VLSI

پدیده ی Iatchup – دیاگرام های میله ای – سبک طراحی NMOS و CMOS بر اساس دیاگرام های میله ای – قوانین پایه طراحی و طرح بندی (loyout) قوانین طراحی بر مبنای لامبداء

الکترونیک دیجیتال

بررسی تکنولوژی CMOS – ترانزیستورهای عبور – مدارات دیجیتال دو قطبی – منطق RTL – منطق DTL – منطق LSTTL , TTL و خانواده های مختلف TTL

انتقال داده

کنترل زمانی در انتقال اطلاعات دیجیتال – خطوط انتقال – طیف رادیویی – الکترومغناطیسی

طراحی الگوریتم

روش های تقسیم و غلبه – روش های حریصانه

هوش مصنوعی

جستجوهای کورکورانه و ابتکاری

کامپایلر

تحلیل نحوی – روش بالا به پایین – برخورد با خطا – تحلیل نحوی – روش تقدم های تقدم عملکرد و تقدم ساده

زبان های برنامه سازی

ویژگی های انواع داده ها و پیاده سازی آنها در زبان های سطح بالا – روش های تعیین – ترتیب اجرای دستورات و پیاده سازی آن ها

پایگاه داده

جبر رابطه ای – اعمال جبر رابطه ای – عملگرهای جبر رابطه ای – حساب رابطه ای – عملگرها – نحوه جبر رابطه ای

آزمون سوم (۵۰% اول سرفصل – مجموع آزمون اول و دوم)

آزمون چهارم (۲۵% سوم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

ریاضیات مهندسی

حل عمومی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی، مسائل اشتروم لیوویل، سری و انتگرال فوریه

آمار و احتمالات

توزیع های شناخته شده (برنولی ، دو جمله ای، فوق هندسی، پواسن، نمایی، دوجمله ای منفی، هندسی، نرمال)

محاسبات عددی

مشتق گیری عددی، انتگرال گیری عددی

ساختمان های گسسته

روابط بازگشتی و روش های حل آنها – گراف ها

ساختمان های داده ها

مفاهیم مربوط به درخت های ورودی جستجو BST – مفهوم درخت نیمه مرتب متوازن – Heaph مفاهیم و الگوریتم ها – فرهنگ داده های جستجو و Dictionery data روش های جستجو سریع Hash مدیریت close hash – open hash روش وارسی خطی و درجه ۲

نظریه زبانها و ماشین ها

خصوصیات زبان مستقل از متن، ماشین تورینگ، و انواع آنها، زبان های Enumerable , Recursive, Recursively

مدارهای منطقی

طراحی مدارات رمزگشا ، رمز کننده، مبدل های کد انتخاب کننده ها و بسته ها برای پیاده سازی مدارهای ترکیبی (MOOR) – بررسی مخاطره ها و سابقه ها (Rece and Hazard)

معماری کامپیوتر

روش های طراحی واحد کنترل به روش سیم بندی شده ، ساختار واحد کنترل، انواع گذرگاه و مسیر یابی داده، طراحی واحد کنترل ریز برنامه پذیر، حافظه و سلسله مراتب آن، حافظه های ایستا و پویا

سیستم عامل

تعریف بن بست – شرط لازم و کافی برای وجود بن بست روش ها و راهکارهای اجتناب و پیشگیی از بن بست

مدارهای الکتریکی

معادلات حالت، فرکانس های طبیعی، تابع شبکه

VLSI

برش های تماس – مفاهیم مقاومت ورقه ای و خازن سطح – تأخیر در معکوس کننده های CMOS , NMOS – راندن بارهای خازنی بزرگ – تأخیر های انتشار – خازن های سیم بندی – مقیاس پذیری در مدارات MOS

الکترونیک دیجیتال

مدارات کلکتورباز – گیت های سه حالته – تکنولوژی ECL – تکنولوژی I’L – منطق STL حافظه ها و مدارات ترکیبی – حافظه های ایستا و پویا

انتقال داده

خطوط مایکرو ویو – ماهواره ای – تحلیل انتقال از طریق خطوط بی سیم

طراحی الگوریتم

روش های برنامه نویسی پویا

هوش مصنوعی

منطق گزاره ای – روش های نمایش دانش (شبکه های معنایی) Knowledge Represesentation

کامپایلر

تحلیل نحوی – روش های LR ، برخورد با خطار روش های پایین به بالا، تحلیل معنایی

زبان های برنامه سازی

کنترل داده ها (Data control) – روش های تخصیص نشانوندهای (Arguments) یک تابع (برنامه فرعی)

پایگاه داده

مفاهیم مربوط به SQL، SQL به عنوان Ds رابطه ای

آزمون پنجم (۲۵% چهارم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

ریاضیات مهندسی

حل عمومی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی، مسائل اشتروم لیوویل، سری و انتگرال فوریه

آمار و احتمالات

توزیع های شناخته شده (برنولی ، دو جمله ای، فوق هندسی، پواسن، نمایی، دوجمله ای منفی، هندسی، نرمال)

محاسبات عددی

برازش منحنی ها، حل معادلات دیفرانسیل

ساختمان های گسسته

درخت ها

ساختمان های داده ها

الگوریتم های جستجو و مرتب سازی آرایه ها – ساختمان داده ها گراف – روش های پیاده سازی – الگوریتم های گراف – BFS , DFS – روش های تحلیل الگوریتم های گراف

نظریه زبانها و ماشین ها

تصمیم پذیری ، پیچیدگی محاسباتی

مدارهای منطقی

تخصیص وضعیت بدون سابقه – ترانه های متداول مدارهای ترتیبی – طراحی یا بررسی نمونه ماشین یا بخش کنترل و داده – روش های طراحی نوین

معماری کامپیوتر

معرفی حافظه نهان (Cache) و مجازی (Virtual) ، شیوه های دسترسی به دستگاه های ورودی و خروجی (سرکشی، وقفه) ، دسترسی مستقیم به حافظه (DMA) و به اشتراک گذاری گذرگاه (BUS)

سیستم عامل

مدیریت حافظه حقیقی – حافظه مجازی، زمان بندی دیسک ها و الگوریتم های مربوط عملیات ورودی / خروجی برای دیسک ها

مدارهای الکتریکی

قضایای شبکه، دو قطبی ها، گراف های شبکه، مدارهای خاص، NIC ، تیس، T دوقلو، مقاومت منفی و …

VLSI

منطق شبه CMOS – NMOS دینامیک – C2MOS – دامینوی npCMOS-CMOS نمونه هایی از منطق ترکیی – عناصر ثبات دینامیک – طراحی زیر سیستم ها – جنبه های آزمون پذیری – طراحی برای آزمون پذیری – پرسش آزمون – آزمون مبتنی بر مسیر حساس – بهبود قابلیت مشاهده و کنترل – آزمون پیمایش مرزی – تکنیک های طراحی پویشی – خودآزمون درون ساخت

الکترونیک دیجیتال

شیفت رجیسترها – پیش شارژ کردن CMOS – مدارات ترکیبی – گیت های انتقال – مالتی پلکسرها – مدارات منظم (Regular) – حافظه های فقط خواندنی – آرایه های قابل برنامه ریزی

انتقال داده

نظریه پردازش اطلاعات – کد گذاری – رمز گشائی Coding theory

طراحی الگوریتم

روش های پسگرد – روش های انشعاب و تحدید

هوش مصنوعی

منطق logic و منطق رتبه اول

کامپایلر

تخصیص حافظه، تولید کد میانی، بهینه سازی، کد تولید، کد نهایی

زبان های برنامه سازی

پیاده سازی آنها، روش های مدیریت حافظه در زبان های سطح بالا، انتزاع (تجرید) داده ها

پایگاه داده

انواع وابستگی – وابستگی های تاریخی، وابستگی چند مقداره – مفاهیم زمان سازی – سطوح مختلف نرمال سازی – مفاهیم همروندی

آزمون ششم (۵۰% دوم سرفصل – مجموع آزمون چهارم و پنجم)

آزمون هفتم (جامع)

آزمون هشتم (جامع)

پکیج آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – سراسری | 240000 تومان
خرید پستی
  • دسته ها