بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

خرید بسته آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی عمران – سراسری
بودجه بندی ۸ مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی عمران
آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد مهندسی عمران
بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی عمران کد ۱۲۶۴

درس

فهرست مطالب

آزمون اول (۲۵% اول سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

ریاضی عمومی ۱و۲

تابع حد و پیوستگی – مشتق و کاربرد آن

معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل مرتبه اول

مقاومت مصالح

تنش و کرنش – قانون هوک – محاسبه تغییر شکل های محوری در سازه های معین – تعیین عکس العمل های مجهول در سازه های نامعین محوری – مسایل نامعین استاتیکی از لحاظ محوری – روابط همسازی – ضریب پوآسن – حالت تنش مسطح و کرنش مسطح – مدول حجمی – تنش و کرنش برشی – آنالیز تنش و کرنش – دایره موهر برای تنش و کرنش – تنش های اصلی و محوری اصلی – دایره موهر سه بعدی – کرنش های اصلی

تحلیل سازه(۱)

تعیین پایداری سازه ها – معین و نامعین – تعیین درجه نامعین – خرپاهای دوبعدی و سه بعدی – تیرها – قاب های دو بعدی و سه بعدی – شبکه ها –تحلیل تیرها و رسم دیاگرام برش و لنگر خمشی و نیروی محوری در آنها – تعیین عکس العمل و تحلیل قاب های معین – تحلیل خرپاهای معی

مکانیک خاک و پی سازی

معرفی مقدماتی و منشا خاک – بافت خاک های ریزدانه و درشت دانه – حدود اتربرگ – روابط وزنی – حجمی تراکم

مکانیک سیالات و هیدرولیک

خواص فیزیکی سیال – قانون لزجت نیوتن – تراکم پذیری سیالات – کشش سطحی – ایستایی – سیالات – فشار سنج ها – نیروی هیدرواستاتیکی روی سطوح مستوی و منحنی

طراحی سازه های فولادی ۱و۲

مشخصات و رفتار فولاد- روشهای طراحی- اعضای کششی- سطح مقطع خالص- سطح مقطع موثر-برش قالبی-میل مهار – مشخصات و انواع جوش- ظرفیت اتصال جوشی- ترکیب برش و خمش – ترکیب برش و پیچش -مشخصات و انواع پیچ-اتصال اتکایی- اتصال اصطکاکی- پیچها تحت کشش- ترکیب برش و کشش- ترکیب برش و خمش – ترکیب برش و پیچش

سازه های بتنی ۱و۲

کشش تنها آرماتور ، خمشی اعضاء ، کلیات بتن

راهسازی و روسازی راه

راهسازی: مطالعات مسیر- مسیریابی راه – سرعت مبنای طرح – اصطلاحات راه- خصوصیات خودرو، راننده و راه-شیب عرضی-ایمنی درراه- ترافیک

روسازی راه : انواع روسازیها- مشخصات فنی مصالح- لایه های روسازی و خاک بستر- غلتکها

آزمون دوم (۲۵% دوم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

ریاضی عمومی ۱و۲

انتگرال و کاربرد آن – دنباله و سری – مختصات قطبی – اعداد مختلط – مقاطع مخروطی

معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم

مقاومت مصالح

خمش خالص – کرنش های خمش و تنش های خمشی – خمش عضوهایی که از چند ماده ساخته شده – بارگذاری خارج از مرکز – هسته مقطع – خمش خالص در صفحاتی که صفحه تقارن مقطع نیستند – بارگذاری عرض

تحلیل سازه(۱)

محاسبه تغییر شکل ارتجاعی سازه ها شامل روش لنگر سطح – روش تیر مزدوج – مقدمه ای بر روش های انرژی – انرژی موقتی شامل انرژی کرنش برای نیروی محوری – لنگر خمشی – نیروی برش – لنگر پیچشی – بارگذاری برخورده – روش مستقیم انرژی

مکانیک خاک و پی سازی

آب در خاک – تنش مؤثر و تراوش

مکانیک سیالات و هیدرولیک

شناوری – تعادل اجسام غوطه ور و شناور – سینماتیک سیالات – معادلات سرعت و شتاب جریان های غیر چرخشی

طراحی سازه های فولادی ۱و۲

سازه های فولادی:ستونها- کمانش- کمانش موضعی- تنشهای پسماند- طول موثر و ضریب لاغری- ظرفیت باربری- ستون مرکب ۲خمش- تیرهای با اتکای جانبی- مقطع فشرده- مقطع غیر فشرده- مقطع لاغر- تغییر مکان مجاز- تقویت اعضای خمشی توسط ورق تقویتی- برش و مرکز برش

سازه های بتنی ۱و۲

اعضا خمشی(آرماتور مضاعف، مقاطع بال دار)

راهسازی و روسازی راه

راهسازی: قوسها در راهسازی (قوس های افقی و قوسهای قائم)، فاصله آزاد جانبی

روسازی راه : زیر اساس- اساس- رویه شنی-تثبیت خاک و مصالح شنی- قیرها و انواع آن و آزمایشات قیر

آزمون سوم (۵۰% اول سرفصل – مجموع آزمون اول و دوم)

آزمون چهارم (۲۵% سوم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

ریاضی عمومی ۱و۲

جبر خطی – هندسه تحلیلی – خم و رویه در فضا – توابع برداری توابع چند منظوره

معادلات دیفرانسیل

تبدیلات لاپلاسی

مقاومت مصالح

مخازن جدار نازک استوانه ای و کروی – پیچش شامل پیچش میله ای با سطح مقطع دایره ای – روابط تنش و کرنش در آنها و محاسبه زاویه پیچش اینمقاطع – تحلیل مسائل نامعین استاتیکی از لحاظ پیچش – پیچش عضو هایی با مقطع مستطیل – پیچش لوله های جدار نازک

تحلیل سازه(۱)

انرژی کرنشی – (تغییر شکل) انرژی تنش مکمل – قضایای اول و دوم کاستیگلیانو و تعیین نیروی مجهول در سازه های نامعین با استفاده از کار مجازی–قضیه بتی ماکسول – تحلیل سازه های نامعین با استفاده از کار مجازی

مکانیک خاک و پی سازی

نشت تحکیم و الاستیک

مکانیک سیالات و هیدرولیک

معادله پیوستگی – معادلات اندازه گیری – معادلات اولر و برونولی – معادلات اندازه حرکت و نیروی جلوبرنده جت

طراحی سازه های فولادی ۱و۲

کمانش پیچشی جانبی- تیرهای بدون اتکای جانبی- تیر لانه زنبوری – پیچش در سازه های فولادی تیر ستونها، اثر p –delta

سازه های بتنی ۱و۲

اعضاء برشی- اعضاء پیچشی

راهسازی و روسازی راه

راهسازی: مشخصات فنی راه – مسافت دید- شیبهای طولی و عرضی- تابلوها- رمپها- ابنیه فنی راه- تعریض راه

روسازی راه : آسفالت ها – مرمت و خرابیها در روسازیها

آزمون پنجم (۲۵% چهارم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

ریاضی عمومی ۱و۲

انتگرال چند گانه – میدان برداری

معادلات دیفرانسیل

سری ها و دستگاه های معادلات دیفرانسیل

مقاومت مصالح

تعیین تنش های برش در تیرها – جریان برش – تنش های برش در عضو های جدار نازک – برش عضو هایی که از چند ماده ساخته شده – خمش تیرهای نامتقارن در اثر برش عمودی و مرکز برش – تنش های حاصل از بارگذاری مرکب شامل اثرات برش خمش – پیچشی و محوری – پایداری ستون ها – تعیین بار بحرانی ستون ها با شرایط تکیه گاهی مختلف

تحلیل سازه(۱)

روش شیب افت برای تحلیل سازه ها – درجه های آزادی در روش شیب افت – روش پخش لنگر – خط تاثیر در سازه های معین و نامعین شامل خرپاها –تیرها و قابها – سازه های متقارن و استفاده از تقارن دز سازه ها

مکانیک خاک و پی سازی

مقاومت برش – پایداری شیروانی – فشار افقی خاک

مکانیک سیالات و هیدرولیک

مدل سازی و تشابه ابعادی – روش باکینگهام – محاسبه افت فشار و انرژی – جریان سیال تراکم ناپذیر در لوله های تحت فشار، لوله های سری و موازی و …

طراحی سازه های فولادی ۱و۲

اتصالات- اتصالات ساده- اتصالات صلب- کف ستونها – تیر ورقها- کمانش برشی یا قطری جان – سخت کننده عرضی- اثر بار متمرکز – کمانش قائم بالفشاری – کمانش خمشی ورق جان – کمانش برشی یا قطری جان – ناحیه اتصال- طراحی لرزه ای ساختمانهای فولادی

سازه های بتنی ۱و۲

ستونهای بتن آرمه- مهار، وصله، قطع آرماتورها – خیز و ترک، دالها

راهسازی و روسازی راه

راهسازی : عملیات خاکی- خصوصیات خاک- حمل خاک و متوسط فاصله حمل- منحنی بروکنر- خط توزیع

روسازی راه: تاثیر عوامل جوی در روسازی راه- بارگذاری و روشهای طرح روسازی راه

آزمون ششم (۵۰% دوم سرفصل – مجموع آزمون چهارم و پنجم)

آزمون هفتم (جامع)

آزمون هشتم (جامع)

خرید بسته آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی عمران – سراسری | 240000 تومان
خرید پستی
  • دسته ها