بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

آزمون های دکتری علوم باغبانی و فضای سبز-میوه کاری-فیزیولوژی-سراسری
بودجه بندی ۴ مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای دکتری سراسری مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز – میوه کاری – فیزیولوژی (کد ۲۴۰۷)
آزمون های آزمایشی دکتری سنجش تکمیلی امیرکبیر
بودجه بندی آزمون دکتری سراسری باغبانی – میوه کاری – فیزیولوژی کد ۲۴۰۷ (۴ مرحله)

درس

فهرست مطالب

آزمون اول (۵۰% اول سرفصل)

زبان عمومی

Vocabulary, Grammar, Comprehension, Cloze test

هوش و استعداد تحصیلی

درک مطلب، تحلیلی، کمیتی

فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی پس از برداشت

فیزیولوژی پس از برداشت: تنفس ، طبقه بندی محصولات بر اساس الگوی تنفسی ، عوامل موثر در شدت تنفسی محصولات ، اندازه محصول ، دمای محیط ، ترکیب هوا ، رطوبت نسبی مراحل تشکیل ، رشد نمو و رسیدن میوه و تغییرات مهم سن بلوغ و رسیدن میوه ها – ترکیبات شیمیایی محصولات باغبانی و تغییرات آنها در خلال رسیدن و پس از برداشت ( آب ، املاح ، کربوهیدراتها ، قندها ، نشاسته ، ترکیبات پکتیکی ،) تاثیر عوامل قبل از برداشت در کیفیت محصول ( دما ، روشنایی رطوبت ، عناصر پر مصرف و کم مصرف ) ، تعیین کیفیت و شاخص های برداشت ، عملیات آماده سازی محصول ، بسته بندی و حمل و نقل محصول ، عملیات بعد از برداشت – حمل و نقل گلهای بریده

فیزیولوژی گیاهی: سلولهای گیاهی : اندازه ، شکل – تقسیم – اندامهای سلول، فتوسنتز – عوامل موثر بر فتوسنتز، تنفس،آب- جذب آب – صعود – تعرق – روابط آب درونی گیاه – انتقال مواد محول ، نور – فتوپریود- فیتوکروم- ساعت بیولوژیکی – القا گلدهی کنترل فتوپریودی گلدهی – اثرات نورهای مصنوعی ، آنزیمها: جوانه زدن ، رکود ، کنترل رشد

اصول تولید گیاهان باغبانی

گلکاری، میوه کاری، سبزیکاری، سبزی کاری گلخانه‌ای، ازدیاد نباتات

سبزیکاری و گلکاری: رشد و نمو گیاه،اصلاح نباتات،طبقه بندی ، تولید بذر، عوامل محیطی-مدیریت خاک- آبیاری تناوب-کنترل بیماریهاو حشرات-مقاوم سازی-کود دهی، کاشت و نشاء در فضای آزاد، برداشت – انبار-عملیات پس از برداشت تاسیسات باغبانی،گلخانه ها-شاسی های سرد و گرم، دما-نور-آبیاری-خاک-کوددهی-عناصر غذایی،هورمونهای تنظیم کننده رشد،موتاسیون،پلی پلوئیدی، بیماریهای گیاهی،ازدیاد گیاهی : ازدیاد گیاهی به روش جنسی- ازدیاد گیاهی به روش غیر جنسی

میوه کاری: مناطق تولید میوه، مرحله رویشی درختان میوه ،گرده افشانی درختان میوه ، تشکیل و رشد میوه ، شناسایی اندامهای مختلف درختان میوه. سبزیکاری و گلکاری: مارچوبه،لوبیاها،کلم ها، هویج،کرفس ،ذرت شیرین ،آرتیشو،ریواس،قارچ ها Araceae , Araliaceae , Apocynaceae , araucaria , acanthaceae asteraceae , balsaminaceae , begoniaceae , bromeliaceae , ، canaceae , Capri foliaceae , celos teraceae , cruciferaceae , comliaceae , cycadaceae , ompoiteae, آماریلیداسه، تیره نیلوفر آبی ، تیره خشخاش میوه‌کاری: ، سالآوری و تنگ گل و میوه، روشهای ازیاد درختان میوه ، شناسایی برخی از پایه های رختان میوه،مطالعه شرایط محیطی قبل ا احداث باغ. ازدیاد جنسی- ساختمان بذر – انواع رکود و نحوه برطرف کردن آن – جوانه زدن و قوه نامیه پیوند و انواع آن – گیرایی و عوامل موثر بر آن – سازگاری پایه و پیوندک – جداسازی (پیاز، کورم و …) – تقسیم (تقسیم بوته، ریزوم و …) – ریزازدیادی

آزمون دوم (۵۰% دوم سرفصل)

زبان عمومی

Vocabulary, Grammar, Comprehension, Cloze test

هوش و استعداد تحصیلی

درک مطلب، تحلیلی، کمیتی

فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی پس از برداشت

فیزیولوژی پس از برداشت : انبار و سردخانه ها ، تعیین و تشخیص نحوه نگهداری محصول ، بیماریها و ناهنجاریهای فیزیولوژیکی محصولات ، تنظیم کننده های رشدگیاهی، انواع انبارها ، روشهای تشخیص و اندازه گیری کیفیت محصول ، اتیلن و رابطه آن با رسیدن میوه ، کیفیت محصولات کشاورزی و عوامل موثربر آن و روشهای حفظ کیفیت ، رساندن مصنوعی میوه ها

فیزیولوژی گیاهی : عناصر مورد نیاز گیاه : نقش – جذب – انتقال – تثبیت ازت ، هورمونهای گیاهی – کنترل رشد توسط هورمونها ، کنترل – هورمونی، توزیع مواد غذایی در گیاه ، آنزیم ها، نمو رویشی – عوامل موثر بر نمو رویشی ، نموزایشی – عوامل موثر بر نموزایشی ، ریزش اندامهای گیاهی – پیری ، حرکات سریع گیاهی ، محافظت ازگیاه

اصول تولید گیاهان باغبانی

فیزیولوژی پس از برداشت : انبار و سردخانه ها ، تعیین و تشخیص نحوه نگهداری محصول ، بیماریها و ناهنجاریهای فیزیولوژیکی مح صولات ، تنظیم کننده های رشدگیاهی، انواع انبارها ، روشهای تشخیص و اندازه گیری کیفیت محصول ، اتیلن و رابطه آن با رسیدن میوه ، کیفیت محصولات کشاورزی و عوامل موثربر آن و روشهای حفظ کیفیت ، رساندن مصنوعی میوه ها

فیزیولوژی گیاهی : عناصر مورد نیاز گیاه : نقش – جذب – انتقال – تثبیت ازت ، هورمونهای گیاهی – کنترل رشد توسط هورمونها ، کنترل – هورمونی، توزیع مواد غذایی در گیاه ، آنزیم ها، نمو رویشی – عوامل موثر بر نمو رویشی ، نموزایشی – عوامل موثر بر نموزایشی ، ریزش اندامهای گیاهی – پیری ، حرکات سریع گیاهی ، محافظت ازگیاه سبزی کاری و سبزی کاری گلخانه‌ای، ازدیاد نباتات سبزیکاری و گلکاری : خیار،سبزیهای برگی،طالبی،پیاز،نخودفرنگی،گوجه رنگی،سیر،بامیه،لوبیاها،پیازچه،تره فرنگی، Convulvulaceae , cornaceae , caryophyllaceae , comelinaceae , campanulaceae , ericaceae , ephor biaceae , flices , geraminaceae, gesneriaceae , iridaceae , liliaceae , labiatae , leguminasa , lobeliaceae , چمن، گیاهان چوبی، پیچهای زینتی

میوه کاری: عملیات احداث باغات میوه، شناسایی گونه های درختان میوه ( معتدله-گرمسیری و نیمه گرمسیری-میوه ریز ) ، عملیات زارعی : هرس ، کاربرد هورمونها و تنظیم کننده های رشد ، رسیدن محصول و برداشت سبزیکاری و گلکاری: فلفل،سیب زمینی،محصولات ریشه ای، اسفناج،سیب زمینی هندوانه،بادمجان،اسفناج،کدو،تربچه ، Malvaceae , marantaceae , maraceae , musaceae , narsicus , oleaceae , orchidaceae ,palmae , piperaceae , primulaceae ,ranunculaceae , solanaceae , succulents , saxifragaceae , violaceae , verbenaceae , vitaceae , ، تیره گل کاغذی ، رزاسه میوه‌کاری: اندازه گیری عملکرد ، فیزیولوژی پس از برداشت، انبارداری و ارزش غذایی میوه ها،رکود و مقاومت گیاهان ، عوامل محدود کننده قلمه و انواع آن – ریشه‌زایی قلمه و عوامل موثر بر آن – کاربرد هورمون – خوابانیدن و انواع آن پیوند و انواع آن – گیرایی و عوامل موثر بر آن – سازگاری پایه و پیوندک – جداسازی (پیاز، کورم و …) – قسیم (تقسیم بوته، ریزوم و …) – ریزازدیادی

آزمون سوم (جامع)

آزمون چهارم (جامع)

 

آزمون های دکتری علوم باغبانی و فضای سبز-میوه کاری-فیزیولوژی-سراسری | 240000 تومان
خرید پستی
  • دسته ها