بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

مجموعه آزمون های آزمایشی دکتری محیط زیست – تنوع زیستی – سراسری
بودجه بندی ۴ مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای دکتری سراسری مجموعه محیط زیست – تنوع زیستی
آزمون های آزمایشی دکترا سنجش تکمیلی امیرکبیر
بودجه بندی آزمون دکتری سراسری- محیط زیست- تنوع زیستی – کد ۲۴۰۲- (۴ مرحله)

درس

فهرست مطالب

آزمون اول (۵۰% اول سرفصل)

زبان عمومی

Vocabulary, Grammar, Comprehension, Cloze test

هوش و استعداد تحصیلی

درک مطلب، تحلیلی، کمیتی

بوم شناسی مهره داران، مبانی مدیریت حیات وحش و زیست شناسی حفاظت اکولوژی حیات وحش تکمیلی و مدیریت پارکها و حیات وحش

زیستگاه و جمعیت، ژنتیک جمعیت، مدیریت حیات وحش

آزمون دوم (۵۰% دوم سرفصل)

زبان عمومی

Vocabulary, Grammar, Comprehension, Cloze test

هوش و استعداد تحصیلی

درک مطلب، تحلیلی، کمیتی

بوم شناسی مهره داران، مبانی مدیریت حیات وحش و زیست شناسی حفاظت اکولوژی حیات وحش تکمیلی و مدیریت پارکها و حیات وحش

فنون مدیریت حیات وحش، قوانین در اکولوژی و مدیریت حیات وحش

آزمون سوم (جامع)

آزمون چهارم (جامع)

مجموعه آزمون های آزمایشی دکتری محیط زیست – تنوع زیستی – سراسری | 280000 تومان
خرید پستی
  • دسته ها