بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

پکیج آزمون های آزمایشی دکتری محیط زیست – آلودگی محیط زیست – سراسری
بودجه بندی ۴ مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای دکتری سراسری مجموعه محیط زیست
آزمون های آزمایشی دکترای سنجش تکمیلی امیرکبیر
بودجه بندی آزمون آزمایشی دکتری سراسری – محیط زیست- آلودگی محیط زیست – کد ۲۴۰۱ – (۴ مرحله)

درس

فهرست مطالب

آزمون اول (۵۰% اول سرفصل)

زبان عمومی

Vocabulary, Grammar, Comprehension, Cloze test

هوش و استعداد تحصیلی

درک مطلب، تحلیلی، کمیتی

آلودگی آب، خاک و هوا

آلودگی آب و هوا و خاک

مواد زائد و جامد، آلودگی صنتی

آلودگی مواد زائد و جامد و آلودگی پسماند

آزمون دوم (۵۰% دوم سرفصل)

زبان عمومی

Vocabulary, Grammar, Comprehension, Cloze test

هوش و استعداد تحصیلی

درک مطلب، تحلیلی، کمیتی

آلودگی آب، خاک و هوا

آلودگی صوتی، آفت کشها و مواد آلی و …..

مواد زائد و جامد، آلودگی صنتی

آلودگی صنعتی

آزمون سوم (جامع)

آزمون چهارم (جامع)

پکیج آزمون های آزمایشی دکتری محیط زیست – آلودگی محیط زیست – سراسری | 280000 تومان
خرید پستی
  • دسته ها