بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

پکیج آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد مهندسی مواد – سراسری
بودجه بندی ۸ مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی مواد
با پکیج آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد سنجش تکمیلی، خود را برای شرکت در کنکور ارشد آماده کنید
بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک کد ۱۲۷۲

درس

فهرست مطالب

آزمون اول (۲۵% اول سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

ریاضی۱و۲

تابع حد و پیوستگی – مشتق و کاربرد آن

معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل مرتبه اول، معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم

ریاضیات مهندسی

معرفی، اعداد مختلط و اعمال روی آن ها نواحی در صفحه مختلط، تابع – حد، پیوستگی و مشتق، توابع تحلیلی و خواص

ترمودینامیک

قانون اول ترمودینامیک – قانون اول ترمودینامیک برای سیستم های بسته و جریان دار – فرآیند های برگشت پذیر – محاسبه تغییرات انرژی داخلی و آنتالپی

مکانیک سیالات

مفاهیم – خواص سیالات – هیدرواستاتیک (نیروی وارد بر دریچه های سطح و غیر سطح – فشار در مانومترها و … – نیروهای شناوری ، پایداری)

انتقال حرارت

انواع انتقال حرارت و خواص، هدایت حرارتی، یک بعدی و پره ها – دو بعدی و سیستم متمرکز

استاتیک و مقاومت مصالح

تجزیه نیرو به مؤلفه های آن در مختصات قائم دو بعدی و سه بعدی، برآیند نیروهای متقارب، برآیند نیروها به وسیله ی مؤلفه های آنها، تعادل نقطه مادی، گشتاور نیرو حول یک نقطه در مختصات دو بعدی و سه بعدی، تبدیل سیستم نیرو به یک نیرو گشتاور، تعادل اجسام صلب، تعادل جسم تحت سه نیرو قابها و خرپاها

طراحی اجزاء

دایره مور – شکست استاتیکی – شکست دینامیکی (خستگی)

دینامیک و ارتعاشات

سینماتیک ذره – سینتیک ذره – دینامیک سیستم ذرات – سینماتیک حرکت جسم صلب

دینامیک ماشین

درجه آزادی – مراکز آنی – تحلیل سرعت و شتاب – مکانیزم معادل – خط انتقال

کنترل

تبدیلات لاپلاسی – دیاگرام های بلوکی – نمودار گذر سیگنال – قاعده ی میسون – مد سازی سیستم های مکانیکی، الکتریکی و هیدرولیکی و حرارتی

آزمون دوم (۲۵% دوم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

ریاضی۱و۲

انتگرال و کاربرد آن – دنباله و سری – مختصات قطبی – اعداد مختلط – مقاطع مخروطی

معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم

ریاضیات مهندسی

دنباله ها و سری های مختلط، انتگرال گیری از توابع مختلط

ترمودینامیک

فرآیند اختناق – درجه آزادی و قانون فازها – قانون دوم ترمودینامیک – موتور حرارتی – یخچال

مکانیک سیالات

هیدرودینامیک غیر لزج – قوانین – جرم – فنتوم – انرژی مبادلات اویلر – (حرکت جسم با شتاب ثابت و حرکت زوایای جسم با سرعت زاویه ای ثابت)

انتقال حرارت

انتقال حرارت همرفت

استاتیک و مقاومت مصالح

مرکز سطح، قضیه گلدن پایوس، دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشی، اصطکاک ممان اینرسی، کار مجازی

طراحی اجزاء

طراحی محور (شافت) – طراحی پیچ و پرچ – اتصالات جوشی

دینامیک و ارتعاشات

سینتیک حرکت جسم صلب در حرکت صفحه ای – سینتیک حرکت سه بعدی جسم صلب

دینامیک ماشین

انتقال حرکت به وسیله سیستم های چرخ دنده ای

کنترل

پاسخ سیستم مرتبه اول به ورودی خاص – پاسخ سیستم مرتبه دوم به ورودی خاص – بررسی مشخصات پاسخ یک سیستم مرتبه دوم – تحلیل خطای ماندگار سیستم ها

آزمون سوم (۵۰% اول سرفصل – مجموع آزمون اول و دوم)

آزمون چهارم (۲۵% سوم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

ریاضی۱و۲

جبر خطی – هندسه تحلیلی – خم و رویه در فضا – توابع برداری توابع چند منظوره

معادلات دیفرانسیل

حل عمومی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی، مسائل اشتروم لیوویل، سری و انتگرال فوریه

ریاضیات مهندسی

حل عمومی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی، مسائل اشترم لیوویل، سری و انتگرال فوریه

ترمودینامیک

بیان قانون دوم ترمودینامیک – محاسبه تغییرات آنتروپی گازها – جامدات و مایعات – محاسبه کار در فرآیند جریان دار – قابلیت کاردهی و برگشت ناپذیری

مکانیک سیالات

معادلات انرژی – آنالیز ابعادی – جریان پتانسیل – جریان در لوله ها

انتقال حرارت

کنوکسیون آزاد مبدل های حرارتی

استاتیک و مقاومت مصالح

تنش محوری (تنش محوری – تنش برشی میانگین – تنش تماسی یا آهیدگی – تنش بر روی سطوح مورب و اتصالات) کرنش و تغییر مکان محوری (کرنش مهندسی – کرنش واقعی – تغییر مکان محوری – قانون هوک – مسائل نامعین – تنش حرارتی) – پیچش (تنش برشی و زاویه دوران در مقاطع دایره ای و مقاطع جدار نازک باز و بسته – مسائل نامعین در پیچش – شفت های انتقال قدرت) – خمش (تنش خمشی – رابطه گشتاور خمشی و شعاع انحناء – خمش غیر متقارن – تنش در مقاطع تحت بار محوری با خروج از مرکز) – برش (تنش برشی – تنش برشی در مقاطع جدار نازک – مرکز برش)

طراحی اجزاء

روانسازی و یاتاقانهای لغزشی – برینگها و یاتاقانهای غلتشی – کلاچها – ترمزها – ارتباط دهنده ها

دینامیک و ارتعاشات

کلیات درس ارتعاشات و تعاریف – حرکت های هارمونیک و ترکیب آنها – ارتعاشات آزاد و سیستم های یک درجه آزادی

دینامیک ماشین

دینامیک حرکت و میزان سازی

کنترل

پایداری سیستم های خطی – قواعد کلی ترسیم مکان بندی ریشه ها – تأثیر قطب و صفر بر نمودار مکان هندسی سیستم های دارای پایداری شروط و غیر مینیمم فاز – شرایط اندازه و فاز

آزمون پنجم (۲۵% چهارم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

ریاضی۱و۲

انتگرال چند گانه – میدان برداری

معادلات دیفرانسیل

سری ها و دستگاه های معادلات دیفرانسیل

ریاضیات مهندسی

روش جواب سازی برای حل معادلات موج، گرما، پتانسیل – حل مسائل ناهمگن، استفاده از تبدیلات لاپلاس و فوریه در حل مسائل

ترمودینامیک

سیکل ها – روابط ترمودینامیکی – خواص حجمی سیالات – رطوبت و خواص ترمودینامیکی و برگشت ناپذیری

مکانیک سیالات

هیدرودینامیک ناویراستوکس – لایه مرزی – جدایش

انتقال حرارت

تشعشع

استاتیک و مقاومت مصالح

تبدیل تنش (تعیین تنش نرمال و برش در صفحات ماربر یک نقطه – تنش های اصلی – جهات اصلی – دایره موهر – تبدیل کرنش) – تغییر مکان تیرها (روش انتگرال – روش سوپرپوزیشن – مسائل نامعین در تیرها) – روش انرژی (انرژی محوری – پیچشی و خمشی – تغییر مکان با استفاده از روش انرژی – قضیه کاستوگلیانو و تغییر مکان حلقه ها) کمانش ستون ها (فرمول اولر)

طراحی اجزاء

چرخ دنده ها – چرخ دنده هلیکال – چرخ دنده حلزونی – چرخ دنده مخروطی

دینامیک و ارتعاشات

ارتعاشات اجباری سیستم های یک درجه آزادی تحت نیروهای هارمونیک – کاربردها – ارتعاشات آزاد و اجباری سیستم های دو درجه آزادی و n درجه آزادی

دینامیک ماشین

بادامکها – تحلیل چرخ دنده ها

کنترل

نمودار بود – پایداری نایکولیت – نمودار نیکولز – مشخصه سیستم ها در فضای فرکانس – چیرانسازها و کنترلر PDI

آزمون ششم (۵۰% دوم سرفصل – مجموع آزمون چهارم و پنجم)

آزمون هفتم (جامع)

آزمون هشتم (جامع)

پکیج آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد مهندسی مواد – سراسری | 240000 تومان
خرید پستی
  • دسته ها