بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

پکیج آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی صنایع – سراسری
بودجه بندی ۸ مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی صنایع
آمادگی برای کنکور ارشد مهندسی صنایع با آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد سنجش تکمیلی امیرکبیر
بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی صنایع کد ۱۲۵۹

درس

فهرست مطالب

آزمون اول (۲۵% اول سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

تئوری احتمال و آمار مهندسی

آمار: آمار توصیفی – روش های نمونه گیری – توزیع نمونه ای x

احتمال: قواعد شمارش (آنالیز ترکیبی) – اصول اولیه احتمال – احتمال شرطی – استقلال پیشامدها – قضیه احتمالات کل – قضیه بیز

تحقیق در عملیات(۱و۲)

تحقیق در عملیات(۱):مدل سازی – فرضیات مسئله LP- فرم ماتریسی LP – بحث تحدب در LP

تحقیق در عملیات(۲): مدلسازی، حد فوقانی، صفحات برش، شاخه و حد

طرح ریزی واحدهای صنعتی

تعاریف اولیه – دوره عمر محصول – انواع استقرارها – الگوی جریان مواد طراحی فرآیند

کنترل کیفیت آماری

تعاریف کیفیت از دیدگاه های مختلف، تاریخچه ی پیرایش روشهای آماری برای بهبود کیفیت، مفهوم سطح سیگما، هشت جنبه اصلی کیفیت محصول، دانشمندان موثر در زمینه ی کنترل کیفیت آماری، انحرافات با دلیل آماری، ابزار هفتگانه کنترل فرآیند آماری،زیرگروه های منطقی

برنامه ریزی و کنترل پروژه

مفاهیم مدیریت پروژه، مدیریت زمان (محاسبه زودترین و دیرترین زمانها- انواع شبکه های پیش نیازی، برداری و گره ای)

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها

مفاهیم و هزینه های سیستم موجودی – مدل EOQ و خواص آن – مدل های کمبود پس افت

اقتصاد مهندسی

مفاهیم و روابط پایه ای، معرفی فاکتورها، حالت های خاص جریان نقدی، نرخ های اسمی و موثر

آزمون دوم (۲۵% دوم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

تئوری احتمال و آمار مهندسی

آمار: توزیع های نمونه ای (تی – مربع کای – فیشر) – تخمین نقطه ای – خواص برآورد کننده ها – روش های برآورد کننده ها – روش های برآورد (گشتاورها – حداکثر درست نمایی)

احتمال: متغیر تصادفی – تابع جرم احتمال – تابع چگالی احتمال – تابع توزیع تجمعی – میانگین و واریانس یک متغیر تصادفی – تابع مولد گشتاور

تحقیق در عملیات(۱و۲)

تحقیق در عملیات(۱):روش های حل – حالات خاص در LP – ریاضیات جدول

تحقیق در عملیات(۲): مفاهیم برنامه¬ریزی غیرخطی

طرح ریزی واحدهای صنعتی

محاسبه افت در خط تولید – تعادل خط تولید – محاسبه ماشین آلات – مساحت – انبارها و …

کنترل کیفیت آماری

تعریف ARL و ATS و نحوه ی محاسبه آنها، تجزیه و تحلیل روندها در نمودارهای کنترل، نمودارهای کنترل مشخصه های کیفی متغیر (X ̅ و R- X ̅ و S)

برنامه ریزی و کنترل پروژه

مدیریت هزینه (تعاریف، روشهای تحلیل هزینه و زمان(

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها

مدل EPQ – مدل های چند محصولی و دارای محدودیت – مدل کمبود فروش از دست رفته

اقتصاد مهندسی

روش ارزش خالص فعلی، روش یکنواخت سالیانه

آزمون سوم (۵۰% اول سرفصل – مجموع آزمون اول و دوم)

آزمون چهارم (۲۵% سوم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

تئوری احتمال و آمار مهندسی

آمار: تخمین فاصله ای (فاصله ی اطمینان)، آزمون فرض پارامترهای جامعه – آزمون نیکویی برازش – جداول توافقی و آزمون استقلال

احتمال: توزیع های مهم گسسته – توزیع های مهم پیوسته – توزیع تابعی از یک متغیر تصادفی – توزیع توام متغیرهای تصادفی و استقلال

تحقیق در عملیات(۱و۲)

تحقیق در عملیات(۱): دوال و قضایای آن – روش DS- آنالیز حساسیت

تحقیق در عملیات(۲): الگوریتمهای حل برنامه¬ریزی غیرخطی، برنامه ریزی کسری

طرح ریزی واحدهای صنعتی

تجزیه و تحلیل جریان مواد – نمودارها – مکان یابی و انواع روش های آن – توسعه کارخانه

کنترل کیفیت آماری

نمودارهای کنترل برای وصفی ها (نمودار کنترل نبست اقلام معیوب، نمودار کنترل تعداد اقلام معیوب، نمودار کنترل برای تعداد نقصها، نمودار متوسط تعداد نقصها (نمودار U)

برنامه ریزی و کنترل پروژه

برنامه ریزی منابع (تخصیص منابع، تسطیح منابع)

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها

خط مشی سیستم موجودی – مدل های احتمالی مدل های تخفیف

اقتصاد مهندسی

روش نرخ برگشت سرمایه، روش نسبت منافع به مخارج، استهلاک

آزمون پنجم (۲۵% چهارم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

تئوری احتمال و آمار مهندسی

آمار: رگرسیون و همبستگی – آنالیز واریانس

احتمال: توزیع تابعی از چند متغیر تصادفی – امید ریاضی و خواص آن – قضایای حدی در احتمال

تحقیق در عملیات(۱و۲)

تحقیق در عملیات(۱): مدل حمل و نقل و تخصیص

تحقیق در عملیات(۲): رنامه ریزی پویا، برنامه ریزی احتمالی

طرح ریزی واحدهای صنعتی

الگوهای دستی و کامپیوتری در طراحی استقرار

کنترل کیفیت آماری

انواع طرح های نمونه گیری برای پذیرش

برنامه ریزی و کنترل پروژه

مدیریت کیفیت، مدیریت ریسک، شبکه های PERT

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها

مدل احتمالی تک دوره ای – روش های پیش بینی – نقطه سر به سر آنالیز ABC- مدل تقاضا قطعی و پویا

اقتصاد مهندسی

تجزیه و تحلیل اقتصادی بعد از کسر مالیات، تجزیه و تحلیل جایگزینی (تعویض)، آنالیز حساسیت

آزمون ششم (۵۰% دوم سرفصل – مجموع آزمون چهارم و پنجم)

آزمون هفتم (جامع)

آزمون هشتم (جامع)

پکیج آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی صنایع – سراسری | 240000 تومان
خرید پستی
  • دسته ها