بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

پکیج آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی ایمنی و بازرسی فنی – سراسری
بودجه بندی ۸ مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سراسری ایمنی و بازرسی فنی
آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد سنجش تکمیلی امیرکبیر
بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی و بازرسی فنی کد ۱۲۹۲

درس

فهرست مطالب

آزمون اول (۲۵% اول سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

ریاضی۱و۲

تابع حد و پیوستگی – مشتق و کاربرد آن

معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل مرتبه اول، معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم

ریاضیات مهندسی

معرفی، اعداد مختلط و اعمال روی آن ها نواحی در صفحه مختلط، تابع – حد، پیوستگی و مشتق، توابع تحلیلی و خواص

ترمودینامیک

مفاهیم بنیادی ترمودینامیک – قانون اول ترمودینامیک – خواص حجمی سیالات خالص – آثار گرمایی

مکانیک سیالات

مفاهیم سیالات – انواع سیالات – خواص گوناگون سیالات ، ویسکوزیته، چگالی، فشار و کشمکش سطحی – انواع سیالات نیوتنی و غیر نیوتنی – استاتیک سیالات – مانومترها و دریچه ها – نیروهای بویانسی و پایداری اجسام شناور و غوطه ور

خواص فیزیکی مواد

کریستالوگرافی – نفوذ

خواص مکانیکی مواد

مبانی متالوژی مکانیکی

الکتروشیمی و خوردگی

خوردگی

مقاومت مصالح

تجزیه نیرو به مؤلفه های آن در مختصات قائم دو بعدی و سه بعدی، برآیند نیروهای متقارب، برآیند نیروها به وسیله ی مؤلفه های آنها، تعادل نقطه مادی، گشتاور نیرو حول یک نقطه در مختصات دو بعدی و سه بعدی، تبدیل سیستم نیرو به یک نیرو گشتاور، تعادل اجسام صلب، تعادل جسم تحت سه نیرو قابها و خرپاها

تست های غیر مخرب

مقدمه، آزمون نشت، مایع نافذ، جریان الکتریکی و نشر صوت

آزمون دوم (۲۵% دوم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

ریاضی۱و۲

انتگرال و کاربرد آن – دنباله و سری – مختصات قطبی – اعداد مختلط – مقاطع مخروطی

معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم

ریاضیات مهندسی

دنباله ها و سری های مختلط، انتگرال گیری از توابع مختلط

ترمودینامیک

قانون دوم ترمودینامیک – موتور حرارتی – یخچال ها – پمپ حرارتی – محاسبه تغییرات آنتروپی جامدات – مایعات و گازها – بازگشت ناپذیری و قابلیت کاردهی

مکانیک سیالات

جریان سیال و معادلات اساسی: خصوصیات جریان و مفاهیم سیستم و حجم کنترل – روابط پایه ای در جریان سیالات مومنتم و انرژی

خواص فیزیکی مواد

نمودارهای تعادلی – نمودار آهن و کربن – نمودار های سه جزیی – جوانه زنی و رشد در جامدات

خواص مکانیکی مواد

تئوری نابجایی ها و مکانیزم های مقاوم شدن

الکتروشیمی و خوردگی

الکترولیت ها و اثر متقابل یونی

مقاومت مصالح

مرکز سطح، قضیه گلدن پایوس، دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشی، اصطکاک ممان اینرسی، کار مجازی

تست های غیر مخرب

ET, MT

آزمون سوم (۵۰% اول سرفصل – مجموع آزمون اول و دوم)

آزمون چهارم (۲۵% سوم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

ریاضی۱و۲

جبر خطی – هندسه تحلیلی – خم و رویه در فضا – توابع برداری توابع چند منظوره

معادلات دیفرانسیل

حل عمومی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی، مسائل اشتروم لیوویل، سری و انتگرال فوریه

ریاضیات مهندسی

حل عمومی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی، مسائل اشترم لیوویل، سری و انتگرال فوریه

ترمودینامیک

روابط ترمودینامیکی – رابطه کلدزیوس – کلد پیرون – روابط ماکسول – انرژی گیبس – فوگاسیته – مقدمات مخلوط ها – مفاهیم خواص مولی جزئی – محاسبه خواص پارشیال

مکانیک سیالات

تحلیل ابعادی و تشابه دینامیکی: اعداد بدون بعد و تئوری باکینگهام – اثر لزجت در جریان سیالات تلفات و اختلاط پرانتل و لایه مرزی و قانون استوکس – جریانات تراکم پذیر و مفاهیم و عدد ماخ و سرعت صوت – معادلات اساسی جریانات تراکم پذیر – جریان در شیپوره های همگرا و واگرا

خواص فیزیکی مواد

عملیات حرارتی – انجماد – دیاگرام های سه جزیی

خواص مکانیکی مواد

خزش

الکتروشیمی و خوردگی

رفتار اسیدها و بازها، تعادل یونی، خواص ترمودینامیکی، یون ها در محلول، هدایت الکترولیتی

مقاومت مصالح

تنش محوری (تنش محوری – تنش برشی میانگین – تنش تماسی یا آهیدگی – تنش بر روی سطوح مورب و اتصالات) کرنش و تغییر مکان محوری (کرنش مهندسی – کرنش واقعی – تغییر مکان محوری – قانون هوک – مسائل نامعین – تنش حرارتی) – پیچش (تنش برشی و زاویه دوران در مقاطع دایره ای و مقاطع جدار نازک باز و بسته – مسائل نامعین در پیچش – شفت های انتقال قدرت) – خمش (تنش خمشی – رابطه گشتاور خمشی و شعاع انحناء – خمش غیر متقارن – تنش در مقاطع تحت بار محوری با خروج از مرکز) – برش (تنش برشی – تنش برشی در مقاطع جدار نازک – مرکز برش)

تست های غیر مخرب

UT

آزمون پنجم (۲۵% چهارم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

ریاضی۱و۲

انتگرال چند گانه – میدان برداری

معادلات دیفرانسیل

سری ها و دستگاه های معادلات دیفرانسیل

ریاضیات مهندسی

روش جواب سازی برای حل معادلات موج، گرما، پتانسیل – حل مسائل ناهمگن، استفاده از تبدیلات لاپلاس و فوریه در حل مسائل

ترمودینامیک

رابطه ی گیبس – دوهم – تعادلات فازی در مخلوط ها – سیکل های توانی و تبریدی – واکنش های شیمیایی

مکانیک سیالات

جریان ایزونرمال در لوله های طویل، اختلاط سیالات و بسترهای پر شده و انتقال ذرات جامد توسط مایعات – ابزار اندازه گیری سیال: پمپ و اثر کاوتاسیون، فن، کمپرسور و نچوری و اوریفنس

خواص فیزیکی مواد

انواع استحاله های فازی – دیاگرام دو جزیی

خواص مکانیکی مواد

خستگی و شکست

الکتروشیمی و خوردگی

الکترودها و پیل های شیمیایی، تجزیه به روش الکتروشیمیایی

مقاومت مصالح

تبدیل تنش (تعیین تنش نرمال و برش در صفحات ماربر یک نقطه – تنش های اصلی – جهات اصلی – دایره موهر – تبدیل کرنش) – تغییر مکان تیرها (روش انتگرال – روش سوپرپوزیشن – مسائل نامعین در تیرها) – روش انرژی (انرژی محوری – پیچشی و خمشی – تغییر مکان با استفاده از روش انرژی – قضیه کاستوگلیانو و تغییر مکان حلقه ها) کمانش ستون ها (فرمول اولر)

تست های غیر مخرب

RT

آزمون ششم (۵۰% دوم سرفصل – مجموع آزمون چهارم و پنجم)

آزمون هفتم (جامع)

آزمون هشتم (جامع)

پکیج آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی ایمنی و بازرسی فنی – سراسری | 240000 تومان
خرید پستی
  • دسته ها