بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

بسته آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی فرآوری و انتقال گاز – سراسری
بودجه بندی ۸ مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سراسری مهندسی فرآوری و انتقال گاز
آزمون های آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سنجش تکمیلی امیرکبیر
بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری و انتقال گاز کد ۱۲۸۹

درس

فهرست مطالب

آزمون اول (۲۵% اول سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل مرتبه اول

ریاضیات کاربردی

فرمولاسیون و مدل سازی مسائل در مهندسی شیمی – معادلات دیفرانسیل معمولی (مرتبه اول و دوم) – تبدیل لاپلاس

ریاضیات عددی

روش های تعیین ریشه معادلات

ترمودینامیک مهندسی

مفاهیم بنیادی ترمودینامیک – قانون اول ترمودینامیک – خواص حجمی سیالات خالص – آثار گرمایی

شیمی ۱و۲

ساختار و خواص بنیادی اتم، پیوند شیمیایی

انتقال حرارت ۱و۲

انواع انتقال حرارت و خواص، هدایت حرارتی، یک بعدی و پره ها – دو بعدی و سیستم متمرکز

انتقال جرم

عملیات انتقال جرم – نفوذ مولکولی سیالات

مدارهای الکتریکی ۱و۲

مدارات مقاومتی خطی و غیر خطی – تغییر پذیر با زمان و تغییر ناپذیر با زمان، محاسبه توان، منابع وابسته مقاومت منفی، قضایا مدار، مقاومت های معادل، روش های ماتریس مدارات حالت دائمی سینوسی، توان ظاهری، توان مصرف توان راکتیو، توان منابع وابسته، محاسبات فازوری، تطبیق امپدانس کاربرد قضایای مدار در حالت دائمی سینوسی تشدید، نوسان سازمدارات مرتبه اول و مدارات مرتبه دوم، تبدیلات لاپلاس معادلات دیفرانسیل، ضریب میرانی، ضریب کیفیت، ثابت زمان، قطب، فرکانس طبیعی، مدارات کلیدزا، دائمی و گذرا ترانسفورماتور و سلف های تزویج شده و کاربرد آنها در مدار اندوکتانس متقابل و ضریب تزویج و نقطه گذاری امپدانس تزویج، مدارات معادل ترانس و سلف های تزویج شده

الکترونیک ۱و۲

مدارات دیودی – مدارات ترانزیستوری (اثر سیگنال کوچک و سیگنال بزرگ در BJT و FET)

آزمون دوم (۲۵% دوم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم

ریاضیات کاربردی

سری فوریه و توابع خاص – توابع و معادلات بسل و لژاندر – تعامد و توابع متعامد

ریاضیات عددی

خطاها، دستگاه معادلات خطی، درون یابی

ترمودینامیک مهندسی

قانون دوم ترمودینامیک – موتور حرارتی – یخچال ها – پمپ حرارتی – محاسبه تغییرات آنتروپی جامدات – مایعات و گازها – بازگشت ناپذیری و قابلیت کاردهی

شیمی ۱و۲

محلول ها و گازها ، تعادلات یونی

انتقال حرارت ۱و۲

انتقال حرارت همرفت

انتقال جرم

ضرایب انتقال جرم – نفوذ در جامدات

مدارهای الکتریکی ۱و۲

مدارات مرتبه اول و مدارات مرتبه دوم، تبدیلات لاپلاس معادلات دیفرانسیل، ضریب میرانی، ضریب کیفیت، ثابت زمان، قطب، فرکانس طبیعی، مدارات کلیدزا، دائمی و گذرا ترانسفورماتور و سلف های تزویج شده و کاربرد آنها در مدار اندوکتانس متقابل و ضریب تزویج و نقطه گذاری امپدانس تزویج، مدارات معادل ترانس و سلف های تزویج شده

الکترونیک ۱و۲

تقویت کننده تفاضلی – منابع جریان

آزمون سوم (۵۰% اول سرفصل – مجموع آزمون اول و دوم)

آزمون چهارم (۲۵% سوم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

معادلات دیفرانسیل

تبدیلات لاپلاسی

ریاضیات کاربردی

روش های عددی – کلیه روش ها ODE حل عددی معادلات

ریاضیات عددی

مشتق گیری عددی، انتگرال گیری عددی

ترمودینامیک مهندسی

روابط ترمودینامیکی – رابطه کلدزیوس – کلد پیرون – روابط ماکسول – انرژی گیبس – فوگاسیته – مقدمات مخلوط ها – مفاهیم خواص مولی جزئی – محاسبه خواص پارشیال

شیمی ۱و۲

تعادلات شیمیایی و سینتیک، اصول تجزیه مواد و شیمی هسته ای

انتقال حرارت ۱و۲

کنوکسیون آزاد مبدل های حرارتی

انتقال جرم

انتقال جرم بین فازها

مدارهای الکتریکی ۱و۲

دیود و تقویت کننده عملیاتی، نمودارها و شکل موج های الکتریکی و محاسبات مقدار متوسط و مقدار مؤثری و کاربرد آنها

الکترونیک ۱و۲

فیدبک – تقویت کننده عملیاتی (OP – AMP)

آزمون پنجم (۲۵% چهارم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

معادلات دیفرانسیل

سری ها و دستگاه های معادلات دیفرانسیل

ریاضیات کاربردی

معادلات دیفرانسیل پاره ای شامل: انواع شرایط مرزی – روش جداسازی – روش تبدیل لاپلاس – ترکیب متغیرها – روش تبدیل فوریه سینوسی وکسینوسی PDE حل عددی معادلات دیفرانسیل پاره ای

ریاضیات عددی

برازش منحنی ها، حل معادلات دیفرانسیل

ترمودینامیک مهندسی

رابطه ی گیبس – دوهم – تعادلات فازی در مخلوط ها – سیکل های توانی و تبریدی – واکنش های شیمیایی

شیمی ۱و۲

شیمی آلی

انتقال حرارت ۱و۲

تشعشع

انتقال جرم

دستگاه های مربوط به عملیات تماس گاز، مایع

مدارهای الکتریکی ۱و۲

محاسبات تغییرات ناگهانی در ولتاژ خازن و جریان سلف خواص خطی مدارات، پاسخ های حالت صفر، کامل، ورودی صفر خصوصی و هموژن

الکترونیک ۱و۲

تقویت کننده های توان (قدرت) – تنظیم کننده ولتاژ – پاسخ فرکانسی

آزمون ششم (۵۰% دوم سرفصل – مجموع آزمون چهارم و پنجم)

آزمون هفتم (جامع)

آزمون هشتم (جامع)

بسته آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی فرآوری و انتقال گاز – سراسری | 240000 تومان
خرید پستی
  • دسته ها