بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

آزمون های آزمایشی ارشد ابزار دقیق و اتوماسیون در صنعت نفت – سراسری
بودجه بندی ۸ مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سراسری ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت
آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد سنجش تکمیلی
بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنعت نفت کد ۱۲۹۰

درس

فهرست مطالب

آزمون اول (۲۵% اول سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

ریاضیات مهندسی

معرفی اعداد مختلط و اعمال روی آن ها، نواحی در صفحه مختلط تابع، حد، پیوستگی و مشتق، توابع تحلیلی و خواص آنها

کنترل خطی و غیر خطی

خطی: قانون میسون – بررسی سیستم های الکتریکی و مکانیکی محک راوث – هروتیس – بررسی فضای حالت

ترمودینامیک

مفاهیم بنیادی ترمودینامیک – قانون اول ترمودینامیک – خواص حجمی سیالات خالص – آثار گرمایی

مکانیک سیالات

مفاهیم سیالات – انواع سیالات – خواص گوناگون سیالات ، ویسکوزیته، چگالی، فشار و کشمکش سطحی – انواع سیالات نیوتنی و غیر نیوتنی – استاتیک سیالات – مانومترها و دریچه ها – نیروهای بویانسی و پایداری اجسام شناور و غوطه ور

انتقال حرارت ۱و۲

انواع انتقال حرارت و خواص، هدایت حرارتی، یک بعدی و پره ها – دو بعدی و سیستم متمرکز

مدارهای الکتریکی ۱و۲

مدارات مقاومتی خطی و غیر خطی – تغییر پذیر با زمان و تغییر ناپذیر با زمان، محاسبه توان، منابع وابسته مقاومت منفی، قضایا مدار، مقاومت های معادل، روش های ماتریس مدارات حالت دائمی سینوسی، توان ظاهری، توان مصرف توان راکتیو، توان منابع وابسته، محاسبات فازوری، تطبیق امپدانس کاربرد قضایای مدار در حالت دائمی سینوسی تشدید، نوسان سازمدارات مرتبه اول و مدارات مرتبه دوم، تبدیلات لاپلاس معادلات دیفرانسیل، ضریب میرانی، ضریب کیفیت، ثابت زمان، قطب، فرکانس طبیعی، مدارات کلیدزا، دائمی و گذرا ترانسفورماتور و سلف های تزویج شده و کاربرد آنها در مدار اندوکتانس متقابل و ضریب تزویج و نقطه گذاری امپدانس تزویج، مدارات معادل ترانس و سلف های تزویج شده

الکترونیک ۱و۲

مدارات دیودی – مدارات ترانزیستوری (اثر سیگنال کوچک و سیگنال بزرگ در BJT و FET)

آزمون دوم (۲۵% دوم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

ریاضیات مهندسی

دنباله ها و سری های مختلط، انتگرالگیری از توابع مختلط

کنترل خطی و غیر خطی

خطی: بررسی سیستم های کنترل در حوزه زمان – مکان هندسی ریشه ها

ترمودینامیک

قانون دوم ترمودینامیک – موتور حرارتی – یخچال ها – پمپ حرارتی – محاسبه تغییرات آنتروپی جامدات – مایعات و گازها – بازگشت ناپذیری و قابلیت کاردهی

مکانیک سیالات

جریان سیال و معادلات اساسی: خصوصیات جریان و مفاهیم سیستم و حجم کنترل – روابط پایه ای در جریان سیالات مومنتم و انرژی

انتقال حرارت ۱و۲

انتقال حرارت همرفت

مدارهای الکتریکی ۱و۲

مدارات مرتبه اول و مدارات مرتبه دوم، تبدیلات لاپلاس معادلات دیفرانسیل، ضریب میرانی، ضریب کیفیت، ثابت زمان، قطب، فرکانس طبیعی، مدارات کلیدزا، دائمی و گذرا ترانسفورماتور و سلف های تزویج شده و کاربرد آنها در مدار اندوکتانس متقابل و ضریب تزویج و نقطه گذاری امپدانس تزویج، مدارات معادل ترانس و سلف های تزویج شده

الکترونیک ۱و۲

تقویت کننده تفاضلی – منابع جریان

آزمون سوم (۵۰% اول سرفصل – مجموع آزمون اول و دوم)

آزمون چهارم (۲۵% سوم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

ریاضیات مهندسی

حل عمومی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی، مسائل اشتروم لیوویل، سری و انتگرال فوریه

کنترل خطی و غیر خطی

خطی: بررسی سیستم های کنترل در حوزه فرکانس (نایکوییست) نمودار BODE و چارت نیکولز

ترمودینامیک

روابط ترمودینامیکی – رابطه کلدزیوس – کلد پیرون – روابط ماکسول – انرژی گیبس – فوگاسیته – مقدمات مخلوط ها – مفاهیم خواص مولی جزئی – محاسبه خواص پارشیال

مکانیک سیالات

تحلیل ابعادی و تشابه دینامیکی: اعداد بدون بعد و تئوری باکینگهام – اثر لزجت در جریان سیالات تلفات و اختلاط پرانتل و لایه مرزی و قانون استوکس – جریانات تراکم پذیر و مفاهیم و عدد ماخ و سرعت صوت – معادلات اساسی جریانات تراکم پذیر – جریان در شیپوره های همگرا و واگرا

انتقال حرارت ۱و۲

کنوکسیون آزاد مبدل های حرارتی

مدارهای الکتریکی ۱و۲

دیود و تقویت کننده عملیاتی، نمودارها و شکل موج های الکتریکی و محاسبات مقدار متوسط و مقدار مؤثری و کاربرد آنها

الکترونیک ۱و۲

فیدبک – تقویت کننده عملیاتی (OP – AMP)

آزمون پنجم (۲۵% چهارم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

ریاضیات مهندسی

روش جواب سازی برای حل معادلات موج، گرما، پتانسیل – حل مسائل ناهمگن، استفاده از تبدیلات لاپلاس و فوریه در حال مسائل

کنترل خطی و غیر خطی

خطی: حد فاز ی جبران سازه های PID – PD – PI – پس فاز – پیش فاز

ترمودینامیک

رابطه ی گیبس – دوهم – تعادلات فازی در مخلوط ها – سیکل های توانی و تبریدی – واکنش های شیمیایی

مکانیک سیالات

جریان ایزونرمال در لوله های طویل، اختلاط سیالات و بسترهای پر شده و انتقال ذرات جامد توسط مایعات – ابزار اندازه گیری سیال: پمپ و اثر کاوتاسیون، فن، کمپرسور و نچوری و اوریفنس

انتقال حرارت ۱و۲

تشعشع

مدارهای الکتریکی ۱و۲

محاسبات تغییرات ناگهانی در ولتاژ خازن و جریان سلف خواص خطی مدارات، پاسخ های حالت صفر، کامل، ورودی صفر خصوصی و هموژن

الکترونیک ۱و۲

تقویت کننده های توان (قدرت) – تنظیم کننده ولتاژ – پاسخ فرکانسی

آزمون ششم (۵۰% دوم سرفصل – مجموع آزمون چهارم و پنجم)

آزمون هفتم (جامع)

آزمون هشتم (جامع)

آزمون های آزمایشی ارشد ابزار دقیق و اتوماسیون در صنعت نفت – سراسری | 240000 تومان
خرید پستی
  • دسته ها