بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد سراسری-زبان و ادبیات فارسی
بودجه بندی ۸ مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سراسری مجموعه زبان و ادبیات فارسی کد ۱۱۰۱

درس

فهرست مطالب

آزمون اول (۲۵% اول سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات،فنون ادبی، دستور زبان)

عروض و قافیه

نظم فارسی

شاهنامه و خاقانی

نثر فارسی

کلیله و دمنه و گلستان سعدی

عربی

صرف و نحو

آزمون دوم (۲۵% دوم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات،فنون ادبی، دستور زبان)

معانی و بیان

نظم فارسی

حافظ و مولانا

نثر فارسی

مرصادالعباد و کشف الاسرار

عربی

صرف و نحو

آزمون سوم (۵۰% اول سرفصل – مجموع آزمون اول و دوم)

آزمون چهارم (۲۵% سوم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات،فنون ادبی، دستور زبان)

تاریخ ادبیات و سبک شناسی

نظم فارسی

سعدی و نظامی

نثر فارسی

چهارمقاله و قابوس نامه

عربی

صرف و نحو

آزمون پنجم (۲۵% چهارم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات،فنون ادبی، دستور زبان)

دستور زبان و آئین نگارش

نظم فارسی

عطار، ناصر خسرو و سنائی غزنوی

نثر فارسی

مرزبان نامه و تاریخ جهانگشا

عربی

صرف و نحو

آزمون ششم (۵۰% دوم سرفصل – مجموع آزمون چهارم و پنجم)

آزمون هفتم (جامع)

آزمون هشتم (جامع)

آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد سراسری-زبان و ادبیات فارسی | 240000 تومان
خرید پستی
  • دسته ها