بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

بسته ارشد سراسری مهندسی نفت-حفاری و بهره برداری و مخازن هیدروکربوری

پکیج کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی نفت گرایش های مهندسی حفاری و بهره برداری نفت و مهندسی مخازن هیدروکربوری شامل:
۱- زبان تخصصی و عمومی + دی وی دی خودآموز صوتی و تصویری زبان عمومی کارشناسی ارشد
۲-ریاضی (عمومی ۱و۲، معادلات دیفرانسیل، مهندسی)
۳- دروس زمین شناسی (عمومی، ساختمانی، نفت)
۴- ژئوفیزیک و ژئوشیمی آلی
۵- پتروفیزیک و چاه نگاری
۶-دروس مهندسی نفت (مخزن، حفاری، بهره برداری)
۷-زمین شناسی تخصصی (زمین شناسی تحت الارضی، سنگ شناسی رسوبی،زمین شناسی نفت ایران)
۸-خواص سنگ و خواص سیال
۹-چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه
۱۰- مهندسی حفاری (مهندسی حفاری ۱و۲، سیمان حفاری و گل حفاری)
۱۱-مهندسی مخزن و بهره برداری (مخزن، بهره برداری، مکانیک سیالات دوفازی)
۱۲- مبانی حفاری و بهره برداری (مبانی حفاری، بهره برداری، مکانیک سیالات دو فازی)
۱۳- مهندسی مخزن (مخزن ۱و۲)
۱۴- متد Triz در حل دفترچه کنکور کارشناسی ارشد سراسری ۳ سال اخیر با کلید

به همراه بسته طلایی موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد
بسته طلایی مشاوره و برنامه ریزی و روشهای تست زنی همراه با مشاوره برنامه ریزی رایگان تا زمان انتخاب رشته کنکور
بسته نحوه نگارش مقالات علمی و ISI

جزئیات بسته مکاتبه ای کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی نفت گرایش های مهندسی حفاری و بهره برداری نفت و مهندسی مخازن هیدروکربوری:
زبان تخصصی
۱- جزوه زبان تخصصی
زبان عمومی
۱- جزوه زبان عمومی
معادلات دیفرانسیل
۱- جزوه معادلات دیفرانسیل
ریاضی عمومی ۱و۲
۱- جزوه ریاضی عمومی ۱ و ۲
زمین شناسی نفت
۱- جزوه زمین شناسی نفت
ریاضی مهندسی
۱- جزوه ریاضی مهندسی
زمین شناسی عمومی
۱- جزوه زمین شناسی عمومی
زمین شناسی ساختمانی
۱- جزوه زمین شناسی ساختمانی
ژئوشیمی آلی
۱- جزوه ژئوشیمی آلی
ژئوفیزیک
۱- جزوه ژئوفیزیک
چاه نگاری
۱- جزوه چاه نگاری
پتروفیزیک
۱- جزوه پتروفیزیک
مهندسی مخزن
۱- جزوه مهندسی مخزن
مهندسی مخزن
۱- جزوه مهندسی مخزن
مهندسی حفاری۱و۲
۱- جزوه مهندسی حفاری۱و۲
مهندسی بهره برداری
۱- جزوه مهندسی بهره برداری
زمین شناسی تحت الارضی
۱- جزوه زمین شناسی تحت الارضی
سنگ شناسی رسوبی
۱- جزوه سنگ شناسی رسوبی
زمین شناسی نفت ایران
۱- جزوه زمین شناسی نفت ایران
خواص سنگ
۱- جزوه خواص سنگ
خواص سیال
۱- جزوه خواص سیال
چاه آزمایی و نمودارگیری از چاه
۱- جزوه چاه آزمایی و نمودارگیری از چاه
سیمان حفاری
۱- جزوه سیمان حفاری
گل حفاری
۱- جزوه گل حفاری
مهندسی حفاری
۱- جزوه مهندسی حفاری
مکانیک سیالات دوفازی
۱- جزوه مکانیک سیالات دوفازی
مبانی حفاری
۱- جزوه مبانی حفاری

در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع ،از جزوات دانشگاه تهران، صنعتی اصفهان، فردوسی مشهد، تبریز و تربیت مدرس و از همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران و تربیت مدرس استفاده شده است

مجموعه مهندسی نفت شامل گرایش های زیر است و هر گرایش دروسی را دریافت می کنند که ضرائب غیر صفر دارند
۱) مهندسی اکتشاف نفت
۲) مهندسی حفاری و بهره برداری نفت
۳) مهندسی مخازن هیدروکربوری

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

۱۲۵۳

مجموعه مهندسی نفت

۱-زبان عمومی و تخصصی،
۲-ریاضی (عمومی ۱و۲، معادلات دیفرانسیل، مهندسی)،
۳- دروس زمین شناسی (عمومی، ساختمانی، نفت)،
۴- ژئوفیزیک و ژئوشیمی آلی،
۵- پتروفیزیک و چاه نگاری،
۶-دروس مهندسی نفت (مخزن، حفاری، بهره برداری)،
۷-زمین شناسی تخصصی (زمین شناسی تحت الارضی، سنگ شناسی رسوبی،زمین شناسی نفت ایران)،
۸-خواص سنگ و خواص سیال،
۹-چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه،
۱۰- مهندسی حفاری (مهندسی حفاری ۱و۲، سیمان حفاری و گل حفاری)،
۱۱-مهندسی مخزن و بهره برداری (مخزن، بهره برداری، مکانیک سیالات دوفازی)،
۱۲- مبانی حفاری و بهره برداری (مبانی حفاری، بهره برداری، مکانیک سیالات دو فازی)
۱۳- مهندسی مخزن (مخزن ۱و۲)

۱) مهندسی اکتشاف نفت

۲

۲

۲

۳

۳

۳

۳

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۲) مهندسی حفاری و بهره برداری نفت

۲

۲

۲

۰

۰

۰

۰

۳

۳

۳

۳

۰

۰

۳) مهندسی مخازن هیدروکربوری

۲

۲

۲

۰

۰

۰

۰

۳

۳

۰

۰

۳

۳

بسته ارشد سراسری مهندسی نفت-حفاری و بهره برداری و مخازن هیدروکربوری | 665000 تومان
خرید پستی
  • دسته ها