بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

بسته ارشد سراسری معماری-معماری ایران،بازسازی و معماری داخلی
پکیج کارشناسی ارشد مجموعه معماری گرایش های ۴، ۵ و ۶: مطالعات معماری ایران، بازسازی پس از سانحه، معماری داخلی شامل:
۱- زبان تخصصی و عمومی + دی وی دی خودآموز صوتی و تصویری زبان عمومی کارشناسی ارشد
۲-دروس فنی ساختمان (تنظیم شرایط محیطی،ایستایی،شناخت مواد،عناصر و جزئیات،تاسیسات)
۳-دروس تاریخ و مبانی نظری (تاریخ معماری جهان،معماری معاصر،معماری اسلامی،مبانی نظری معماری)
۴-درک عمومی معماری
۵- درک عمومی معماری منظر
۶- تاریخ شهر در ایران
۷- مبانی بازسازی پس از سانحه (گونه شناسی و طراحی اسکان موقت و دائم، واژگان و تعاریف بلایا و سوانح، مدیریت و برنامه ریزی بازسازی و مدیریت بحران)
۸-پروژه عملی طراحی(اسکیس معماری)
۹- پروژه عملی طراحی(اسکیس معماری منظر)
۱۰- پروژه تشریحی مطالعات فرهنگ و معماری ایران
۱۱- پروژه عملی طراحی (اسکیس معماری داخلی)
۱۲- متد Triz در حل دفترچه کنکور کارشناسی ارشد سراسری ۳ سال اخیر با کلید

جزئیات بسته ارشد سراسری معماری-معماری ایران،بازسازی و معماری داخلی:
زبان تخصصی
۱- جزوه زبان تخصصی
زبان عمومی
۱- جزوه زبان عمومی
دروس تاریخ و مبانی نظری
۱- جزوه دروس تاریخ و مبانی نظری
دروس فنی ساختمان
۱-جزوه دروس فنی ساختمان
درک عمومی معماری منظر
۱- جزوه درک عمومی معماری منظر
درک عمومی معماری
۱-جزوه درک عمومی معماری
مبانی بازسازی پس از سانحه
۱- جزوه مبانی بازسازی پس از سانحه
تاریخ شهر در ایران
۱- جزوه تاریخ شهر در ایران

به همراه بسته مشاوره و برنامه ریزی شامل دو جزوه و یک دی وی دی و مشاوره برنامه ریزی رایگان تا زمان انتخاب رشته و بسته نحوه نگارش مقالات علمی و ISI
در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع ،از جزوات دانشگاه هنر تهران، پردیس، هنرهای زیبای دانشگاه تهران، هنر اصفهان و تبریز و از همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران واصفهان استفاده شده است

مجموعه معماری شامل گرایش های زیر است و هر گرایش دروسی را دریافت می کنند که ضرائب غیر صفر دارند
۱)مهندسی معماری
۲)معماری منظر
۳)مهندسی معماری اسلامی
۴)مطالعات معماری ایران
۵)بازسازی پس از سانحه
۶)معماری داخلی

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

۱۳۵۲

مجموعه معماری

۱- زبان تخصصی و عمومی،
۲ -دروس فنی ساختمان (تنظیم شرایط محیطی،ایستایی،شناخت مواد،عناصر و جزئیات،تاسیسات)،
۳-دروس تاریخ و مبانی نظری (تاریخ معماری جهان،معماری معاصر،معماری اسلامی،مبانی نظری معماری)،
۴-درک عمومی معماری،
۵- درک عمومی معماری منظر،
۶- تاریخ شهر در ایران،
۷- مبانی بازسازی پس از سانحه (گونه شناسی و طراحی اسکان موقت و دائم، واژگان و تعاریف بلایا و سوانح، مدیریت و برنامه ریزی بازسازی و مدیریت بحران)،
۸-پروژه عملی طراحی(اسکیس معماری)،
۹- پروژه عملی طراحی(اسکیس معماری منظر)،
۱۰- پروژه تشریحی مطالعات فرهنگ و معماری ایران،
۱۱- پروژه عملی طراحی (اسکیس معماری داخلی)

۱)مهندسی معماری

۲

۳

۲

۳

۱

۰

۰

۵

۰

۰

۰

۲)معماری منظر

۲

۱

۲

۱

۳

۰

۰

۰

۵

۰

۰

۳)مهندسی معماری اسلامی

۲

۲

۲

۲

۱

۰

۰

۵

۰

۰

۰

۴)مطالعات معماری ایران

۲

۱

۴

۳

۰

۲

۰

۰

۰

۵

۰

۵)بازسازی پس از سانحه

۳

۳

۱

۱

۰

۰

۲

۲

۰

۰

۰

۶)معماری داخلی

۲

۳

۲

۳

۱

۰

۰

۰

۰

۰

۵

بسته ارشد سراسری معماری-معماری ایران،بازسازی و معماری داخلی | 355000 تومان
خرید پستی
  • دسته ها