بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

مجموعه آموزش گرامر انگلیسی Grammar in Use
مجموعه English Grammar in Use را می توان یکی از مجموعه های کامل آموزش گرامر زبان انگلیسی از سطح پایه تا پیشرفته دانست. این مجموعه که از سری کتاب های دانشگاه Cambridge می باشد، به هدف ارتقای دانش گرامر زبان آموزان تهیه شده است. English Grammar in Use دارای سه سطح Essential، Intermediat و Advanced است که هر یک از این سطوح دارای کتابStudent Book، Supplementary Exercises، فایل های صوتی و نرم افزار می باشند. درس های مجموعه Grammar in Use درس هایی دو صفحه ای هستند که در هر درس صفحه اول مختص مطالب آموزشی و صفحه دوم مختص به تمرین های آن درس می باشد. همچنین پاسخ این تمرین ها نیز در پایان کتاب آمده است. سطح Essential این مجموعه دارای هر سه مورد کتاب، فایل صوتی و نرم افزار است، سطح Intermediate دارای کتاب و فایل صوتی و سطح Advanced این مجموعه دارای کتاب است.

 ۱-Essential
Cambridge – English Grammar in Use (Essential) 2nd Ed
Cambridge – English Grammar in Use (Essential) 3rd Ed
Cambridge – English Grammar in Use (Essential) Supplementary Exercises 2nd Ed
Cambridge – English Grammar in Use (Essential) (2nd Ed) Audio CD
English Grammar in Use (Essential) CD-ROM 3rd Ed

۲-Intermediate
Grammar In Use 2 edition by R. Murphy – Book
Cambridge – English Grammar In Use – Supplementary Exercises With Keys 2ed
Grammar In Use 3d edition by R. Murphy – Book
Cambridge – English Grammar In Use (Intermediate) Supplementary Exercises 3rd Ed
Audio Books – Language Cambridge English Grammar in Use(Intermediate) 2ed

۳-Advanced
Advanced Grammar In Use 2 edition by Martin Hewings
Advanced English Grammar in Use Supplementary Exercises

مجموعه آموزش گرامر انگلیسی Grammar in Use | 7500 تومان
خرید پستی
  • دسته ها